Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ordførerens side


Ordfører Merete Gandrud

Merete Høntorp Gandrud (AP) er ordfører i Flå. Hun ble valgt som ordfører av kommunestyret 3. oktober 2019 i samarbeid med SP og KrF for perioden 2019-2023. Hun etterfølger Tor Egil Buøen som satt i tre perioder for Bygdelista.

Merete er født i 1970, kommer opprinnelig fra Fredrikstad og er utdannet jordmor.

Ordføreren er kommunens rettslige representant og den fremste folkevalgte representant. Det er ordføreren som leder møtene i formannskapet og kommunestyret. Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Ønsker du å kontakte meg?

Jeg har kontor i 2. etg på Veksthuset. Min dør er åpen og jeg ønsker å møte innbyggere, hyttehalling og næringslivet på ulike arenaer. Hjertelig velkommen til en prat om stort og smått som opptar deg om Flå kommune.

Kontor tlf: 32 05 36 07
Mobil: 48 20 30 62
E-post: merete.gandrud@flaa.kommune.no

Alle skriftlige henvendelser til ordføreren blir behandlet i samsvar med offentlig lova og forvaltningsloven. Innholdet i meldingen kan derfor bli offentliggjort i kommunen sin offentlige postliste.

Ordførerens sider 2022

Ordfører - desember 2022.pdf

Ordfører - oktober 2022.pdf

Ordfører - sommer 2022.pdf

Ordfører - mars 2022.pdf

Ordførerens sider 2021

Desember 2021

 September 2021

Juni 2021

Mars 2021

Ordførerens sider 2020

Desember 2020

September 2020

Sommer 2020

Informasjon til innbyggere i Flå - Koronasituasjonen

Mars 2020

Ordførerens sider 2019

Hei alle sammen - desember 2019

"Ny" skole - juni 2019

Austvold  bru - mars 2019

Ordførerens sider 2018

Utvikling og vekst - november 2018

Flå stadion - september 2018

Villmark - juni 2018

Kontroll - mars 2018

Ordførerens sider 2017

Det store ranet - desember 2017

Gratulerer - september 2017

Veteraner - juni 2017

Byråkrater - mars 2017

Ordførerens sider 2016

Spenstig budsjett - desember 2016

Gigantomani - juni 2016

Ufrivilling liten - mars 2016

Ordførerens sider 2015

Desember 2015

September 2015

Juni 2015

Mars 2015

Ordførerens sider 2014

Desember 2014

September 2014

Juni 2014

Mars 2014