Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer/Høringer

Høring: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

Flå kommune har utarbeidet forslag til ny samfunnsdel, og kommunestyret vedtok 16.06.2022 å legge denne ut til offentlig ettersyn. Dette er en viktig overordnet plan, som tar for seg kommunens langsiktige mål og strategier. Hvordan vil vi ha det i Flå i framtiden, og hva skal vi gjøre for å komme dit vi vil? Forslag er tilgjengelig som pdf under, og i papirutgave på Servicekontoret.

Samfunnsdelen_Høringsutgave_16-06-22.pdf

Flå kommune ønsker innspill til planforslag, og frist for å gi en tilbakemelding er 09.09.2022. Dette sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Vedtatt plan: Detaljreguleringsplan for sykkelsti B m.fl. i Gulsvikfjellet

Kommunestyret har i møte 16.06.22 sak 55/2022 vedtatt Detaljreguleringsplan for sykkelsti B m.fl. i Gulsvikfjellet. Se vedlagte dokumenter.

Sykkelsti B mfl Planbeskrivelse.pdf

Sykkelsti B mfl Bestemmelser.pdf

Sykkelsti B mfl Plankart.pdf

Vedlegg ROS-analyse.pdf

Vedlegg Notater natur.pdf

Vedlegg Skredfarevurdering.pdf

Vedtaket kan påklages, og klagefrist er 08.08.2022. Eventuell klage sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Vedtatt plan: Detaljreguleringsplan for sykkelsti 6(A) nedre del i Gulsvikfjellet

Kommunestyret har i møte 16.06.22 sak 54/2022 vedtatt Detaljreguleringsplan for sykkelsti 6(A) nedre del Gulsvikfjellet. Se vedlagte dokumenter. 

Sykkelsti A - Planbeskrivelse 2022-06-03.pdf

Sykkelsti A - Plankart - 2022-06-03.pdf

Sykkelsti 6 nedre del Bestemmelser vedtatt 16-06-2022.pdf

Vedlegg ROS-analyse.pdf

Vedlegg Naturmiljøvurderinger.pdf

Vedlegg Skredvurdering.pdf

Vedtaket kan påklages, og klagefrist er 08.08.2022. Eventuell klage sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller e-post til postmottak@flaa.kommune.no