Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vil du flytte til Flå?

Tegning_uten tekst.jpg

Det er med stor glede for Flå kommune å ønske deg/dere velkommen! Om du er helt ny i kommunen eller har bodd her tidligere, håper vi at du skal finne deg godt til rette og bli her.

Flå kommune ønsker å være attraktiv, framoverlent og offensiv! Her tør vi å satse, vi tør å være først ute med noe nytt og vi har vist at vi kjapt kan snu oss rundt og gjennomføre det vi bestemmer oss for. Visjonen sier noe om hvem vi er, og er noe å strekke oss etter.

På listen over hva som er viktig for Flå, kommer man ikke utenom hvordan vi har det omkring oss. Naturen og nærmiljøet er viktige rammer for folk i Flå, og dette gir rammer for mye av næringslivet.

Det er mye å være stolt av og glad i her på bygda, og vi er heldige som har et stort mangfold og mange valgmuligheter.

Vi håper du vil trives – på din måte – her i Flå kommune.

Mer informasjon

Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med kommunens servicekontor på Veksthuset med adresse Sentrumsvegen 24, hvor kommuneadministrasjon holder til.

Servicekontoret kan nås på telefon 32 05 36 00 eller på epost: postmottak@flaa.kommune.no og er åpent hverdager kl. 09.00 – 15.00.

Følg oss gjerne på Facebook: www.facebook.com/www.flaa.kommune.no 

Fløværingen er et magasin som kommer i postkassen 4 ganger i året til alle innbyggere, hvor det står mye om nyheter i kommunen, inkludert lag/organisasjoner, næringslivet og Menighetsarbeidet i Flå. Nyttig lesing for alle.

 

Bo

Eie: Boliger til salgs i Flå: Finn.no, vi anbefaler også at du sjekker ut lokale meglere.

Leie: Boliger til leie i Flå, se:

Bygge: Ønsker du å bygge egen bolig i Flå, se ledige tomter

Gjøre

Flå Frivilligsentral er et bindeledd mellom lag/foreninger og nettverksbygger for de som mottar frivillig innsats.
Sentralen har oversikt over ulike aktiviteter og frivillige lag og organisasjoner, her kan du også melde deg som frivillig og bli kjent med både lokaliteter og lokalsamfunnet.
Vi anbefaler alle til å orientere seg om hva som skjer her, og til å bli med på aktiviteter som gjør at du/dere blir kjent med folk og med lokalsamfunnet der du har bosatt deg!

Flå - eventyret i Hallingdal - her får du oversikt over turområder, kart og turplanlegger, samt aktiviteter og ting å gjøre i Flå.

Kva skjer i Hallingdal - her får du oversikt over ulike arrangementer som foregår i de ulike Hallingdalskommunene (Flå, Nesbyen, Gol, Ål og Hol)

Ny i Flå - velkomstarrangement m.m.

Velkomstpakke

Har du meldt flytting til Flå (folkeregistrert adresse)? Da venter en velkomstmappe til deg på Flå servicekontor. Stikk innom for å hente, eller ta kontakt for å få den tilsendt pr post. Tlf: 32053600.

Velkomstarrangement

Flå kommune inviterer alle nye innbyggere til en velkomstmiddag inkludert informasjon om Flå kommune og diverse aktiviteter og muligheter som finnes her.  Følg med på Flå kommune sin hjemmeside, infoskjerm og Facebook for annonsering av neste arrangement. Her vil også velkomstmappa med "noko attåt" deles ut.

Det er også mulig å melde interesse for deltakelse til Flå service kontor, tlf 32053600.

Om du er tilflytter og ennå ikke har fått deltatt på arrangementene i 2023 er du fortsatt velkommen til å melde deg på neste arrangement!

Planlagte datoer i 2024 er:

  • 12. mars
  • 3. september

Velkommen!

Flåpakka

Dette er et fellesprosjekt mellom næringsliv og kommunen i Flå til det beste for Fløværinger. Fokuset er trivsel, møteplasser og folkehelse. Det er tilbud til aktiviteter som skal gjøre godt for helsa og være et sted hvor man treffer flere Fløværinger på tvers av alder og kjønn.

Bjørneparken arrangerer åpen dag en gang i året. Da er det gratis for alle innbyggerne i kommunen. Følg med på deres hjemmesider for informasjon om når dagen arrangeres. www.bjorneparken.no

Ursus: Treningssenteret på Flå som ligger i Thonhallen. Det koster kr 1000,- i året (=månedsavgift under kr 100,-). Det er noen enkle krav til oppførsel, følger du dem blir dette et bra sted å være. Denne avtalen får du ved å henvende deg til servicekontoret på Veksthuset.

Gratis trening for pensjonister. Hver mandag og onsdag fra 10.30–12.00 er det gratis for pensjonister å trene på Ursus. Trim for eldre der du trener ut fra eget nivå.

Alpinbakkene Høgevarde og Turufjell gir ut gratis sesongkort til alle fra 0-17 år, mens de fra 18 år og oppover får halv pris. Du regnes som voksen fra det året du fyller 18. For å bruke dette tilbudet må du være medlem i IL Flåværingen og du må ha bostedsadresse i Flå kommune. 

NB! Det er ulike tilbud og praksis for hvordan man henter ut og kjøper kort på de forskjellige stedene. Ta kontakt med den alpinbakken som er aktuell for deg for mer informasjon:

www.turufjell.no

www.hogevarde.no

For medlemsskap i IL Flåværingen, se mer på nettsiden: www.flaavaeringen.no

Vegbom Høgevarde, gratis passering:
Dersom du har bostedsadresse i Flå, kjører du gratis gjennom bommen opp til fjellet. Send en epost til post@hogevarde.no med registreringsnummer på kjøretøy samt navn og adresse, så registreres du i bomsystemet. Må meldes på en ukedag senest to dager før passering.

Boligstøtte: Det kan søkes inntil 200.000 kr i tilskudd pr. bolig, tilskuddet er 5% av bygge kostnad/kjøpskostnad. Tilskuddet blir gitt til førstegangs etablerere, til og med det kalenderåret søkeren fyller 35 år. I tilfeller hvor et par går til anskaffelse av bolig, er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangsboligetablerer.

Den/de som mottar tilskuddet må bosette seg i boligen. Hvis boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter dato for mottak av tilskudd, må tilskuddet tilbakebetales.