Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skjema

Byggesaksblanketter

Byggesaksblanketter

Avstandserklæring/nabogrense (samtykke)

Deling/oppmåling

Rekvisisjon deling/oppmåling

Erklæring om arealoverføring (utskriftsskjema)

Skjema og blanketter for tinglysing

Kartverket

Diverse skjema

Søknad om nytt abonnement til offentlig vann/avløpsanlegg

Søknadskjema for inngjerding av tomt, sikringsgjerde og støttemur.pdf

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann.pdf

Søknadskjema om utslippstillatelse på Jacuzzi, Boblebad, Spabad etc.pdf

Skjema for søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig.pdf

Søknad om kommunal bolig (utskriftsskjema-pdf)

Søknad om kommunal bolig (elektronisk skjema)

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (utskriftsskjema-pdf)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet - nedsatt konsesjonsgrense (utskriftsskjema)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 

Søknad om utslippstillatelse (utskriftsskjema)

Søknad om utslippstillatelse (elektronisk skjema)

Søknad om redusert renovasjonsavgift ved hjemmekompostering i Flå kommune.pdf

Søknad om feiefritak.pdf

Tillatelse fra grunneier (utskriftsskjema)

Søknad om motorferdsel i utmark (elektronisk skjema)

Søknad om motorferdsel i utmark (utskriftsskjema)

Næring og etablering

Søknad om skjenkebevilling (elektronisk skjema)

Søknad om serveringsbevilling (elektronisk skjema)

Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement (enkel, bestemt anledning)

Søknad om skjenkebeviling for lukket selskap (ambulerende)

Skjenkebevilling - Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (utskriftsskjema-pdf)

Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (elektronisk skjema)

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri (pyroteknisk vare) - elektronisk skjema

Skjema - Sikkerhetsplan ved store arrangement i Hallingdal