Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd

Unge boligssøkende

Flå kommune vedtok den 31. mai 2012 å gi tilskudd til unge boligssøkende under 35 år. Vilkårene for å få tilskudd går frem av vedlagte reglement.

Reglement

Søknadsskjema

Erklæring

 

Energi- og klimatiltaksfond 
RETNINGSLINJER FOR ENERGI OG KLIMATILTAKSFOND I FLÅ KOMMUNE
Revidert oktober 2022

1. FORMÅL

Tilskudd fra Energi og Klimatiltaksfondet skal brukes til spesifikke tiltak i bygninger i Flå kommune.

2. MÅLGRUPPE – HVEM KAN SØKE
Privatpersoner og næringsdrivende med bolig eller næringseiendom i Flå kommune kan søke. Det gis ikke tilskudd til fritidseiendom. Prosjekter som får støtte fra Enova gis ikke støtte fra klimatiltaksfondet i Flå kommune. Gå inn på www.enova.no for å sjekke om prosjektet ditt kan gi rett til statlig støtte.

3. STØTTEVILKÅR

A. Fyringsanlegg flis/ved/pellets/berg-jordvarme og tilsvarende: 20% av investert beløp – maksimalt kr. 20.000,-

B. Pelletsovn: 20% av investert beløp – maksimalt kr.5.000,-

C. Rentbrennende ovn/peis: 20% av investert beløp – maksimalt kr.5.000,-

D. Etterisolering av loft: 20% av kostnad – maksimalt kr.10.000,-.

Den årlige utbetalingen fra Energi og klimatiltaksfondet begrenses til det beløp som står på fondet.

Dersom det kommer inn søknader som tilsier større utbetaling enn fondets størrelse, etter retningslinjene over, reduseres alle tilskudd forholdsmessig.

4. SØKNADSFRIST

Tilskudd gis etterskuddsvis etter at investering er foretatt. Søknad må være innkommet til Flå kommune innen 1. november.
Arbeid må være utført i løpet av de siste 12 mnd.

Kopi av kvitteringer må vedlegges søknaden.