Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunedelplaner

Kommunedelplan Flå tettsted 2009-2021

Kommunedelplan Flå tettsted

Kommunestyrets planvedtak Flå tettsted

Vedtatt planprogram

Vedtatte bestemmelser

Kommundelplan Gulsvik 2017-2029

Melding om vedtak: Flå kommunestyre har i møte den 28.03.2017, sak 30/17, vedtatt følgende: Kommunedelplanen skal være styrende for arealutviklingen i Gulsvikområdet. Kommunedelplanen består av følgende deler:

  • Plankart i målestokk 1:10000          
  • Planbestemmelser         
  • Planbeskrivelse

Kommunedelplan Gulsvik

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Saksutskrift - Kommunedelplan for Gulsvik

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages. Kommunedirektøren