Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Om kommunen

Organisasjonskart Flå kommune

Administrativ organisering.pdf

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet for Flå er i sølv, et svart bjørnehode, sett forfra.
Våpenet ble godkjent ved kgl.res 1.3.1985 og er tegnet av Truls Nygaard (heraldisk tegner) etter ideutkast fra Magne Akervold som er fra Flå.

Kommunen hadde fra før et emblem med bjørn som hovedmotiv. Valget falt på bjørn i kommunevåpenet fordi kommunen omfatter deler av Vassfaret, og har rike tradisjoner hva angår bjørn og bjørnejakt.

Kommunedirektøren og administrasjonen

Kommunedirektørens stab

Kommunedirektør
Odd Egil Stavn

Mobil: 90 13 99 58
Epost: odd.egil.stavn@flaa.kommune.no

Beredskapskoordinator/rådgiver kvalitet og internkontroll 
Odd Øverli
Telefon: 98 48 04 16
Epost: odd.overli@flaa.kommun.no 

Konsulent for administrasjon og politisk ledelse
Turid Helen Aas Røkkum
Tlf.: 32 05 36 29
Mobil: 91 51 68 08

Servicekontoret

Fagleder servicekontoret
Agnes Gulsvik
Tlf: 32 05 36 00

Servicemedarbeider
Siv Alvhild Bræck Støen
Tlf: 32 05 36 00

Bibliotekar
Grete Raaen
Tlf.: 32 05 36 50

Lønn, økonomi og fellesfunksjoner

Personalsjef
Britt H. Thalerud
Tlf.: 32 05 36 00
Mob.: 90 68 14 58 
E-post: britt.thalerud@flaa.kommune.no

Økonomisjef
Erling Glesne
Tlf.: 32 05 36 00
Mob.: 95 88 66 24
E-post: erling.glesne@flaa.kommune.no

Lønn- og økonomikonsulent
Gry Listøen Brunes
Tlf.: 32 05 36 13

Økonomikonsulent
Marit Grøtt Grinde
Tlf.: 32 05 36 17

Kulturmedarbeider
Regina Moen
Tlf.: 32 05 36 00
Mobilnr.: 48 60 08 48
E-post: regina.moen@flaa.kommune.no

Resultatenhet for tekniske tjenester

Teknisk sjef/plansjef
Sigrid Hauglann Grimeli
Tlf.: 32 05 36 00
Mobil: 94 01 41 30
E-post: sigrid.hauglann.grimeli@flaa.kommune.no

Rådgiver teknisk
Arne Hilde
Tlf.: 32 05 36 00
Mob.: 47 75 40 07
E-post: arne.hilde@flaa.kommune.no

Ingeniør/byggsaksbehandler
Sven-Harald Ness
Tlf.: 32 05 36 00
Mobil: 95 04 66 86
E-post: sven.harald.ness@flaa.kommune.no

Fagleder - jordbruk og miljø
Knut Aavestrud
Telefon: 32 05 36 24
E-post: knut.aavestrud@flaa.kommune.no

Skogbrukssjef for Nesbyen og Flå
Jon Andreas Ask
Telefon: 32 05 36 00
Mobil: 41 51 04 04
E-post: jon.andreas.ask@flaa.kommune.no 

Driftsoperatør
Arne Olav Mæhlum
Tlf.:
32 05 36 00
Mob.: 93 05 54 06
E-post: arne.olav.mehlum@flaa.kommune.no

Fagansvarlig kart/geodata
Martin Seterstøen
Telefon:
32 05 36 15
Mobil: 90 95 54 23
E-post: martin.seterstoen@flaa.kommune.

Resultatenhet for skole

Oppvekstsjef
Anita Juul Storeli
Tlf.:
32 05 36 04
Mobiltlf.: 906 65 135
E-post: anita.juul.storeli@flaa.kommune.no

Sekretær
May Britt Andersen Kolsrud
Tlf.: 32 05 36 35

Leder skolefritidsordningen (SFO)
Åse Wee
Tlf.: 32 05 36 35
Tlf. direkte: 40 90 92 90

Resultatenhet for barnehage

Oppvekstsjef
Anita Juul Storeli
Tlf.:
32 05 36 04
Mobiltlf.: 906 65 135
E-post: anita.juul.storeli@flaa.kommune.no

Styrer
Inger Iren Listøen
Tlf.:
32 05 36 76
E-post: inger.iren.listoen@flaa.kommune.no  

Resultatenhet for helse og omsorg

Enhetsleder helse og omsorg
Bodil Johansen
Mob.: 92 13 24 60
E-post: bodil.johansen@flaa.kommune.no

Områdeleder institusjon
Kari Rapp
Tlf.: 32 05 36 60
E-post: kari.rapp@flaa.kommune.no

Områdeleder hjemmetjenesten
Anette Heiplass
Tlf.: 95 93 44 76
E-post: anette.heiplass@flaa.kommune.no

Konsulent helse og omsorg
Helene Brenna Haugen
Tlf.: 32 05 36 60

Fysioterapeut
Gunn Oddveig Liahagen
Ansvar for rehabiliteringsavdelingen
Tlf.: 90851559

Ledende helsesykepleier/folkehelsekoordinator
Siv Merethe Glesne
Tlf.: 32 05 36 00
E-post: siv.merethe.glesne@flaa.kommune.no

Kommunelege I
Roge Hyldmo
Tlf.: 32 05 36 27

Helsesekretær 1
Sigrid Ingeborg Gislerud
Tlf.: 32 05 36 27 

Psykiatrisk sykepleier
Kari Ribberud
Tlf.:
32 05 36 00
Mobil: 90 89 09 77

Spesialsykepleier
Emma Brøto
Tlf.: 32 05 36 00
Mobil: 94 80 05 91

Personvernombud

Kontaktinformasjon:
Personvernombud: Turid Røkkum, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå
Telefon: 32 05 36 00
E-post: personvernombudet@flaa.kommune.no

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenking av personvernet både ovenfor innbyggere og tilsatte.
 
Hva gjør personvernombudet?
 
Personvernombudet skal blant annet bidra til at virksomheten;

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor
  • Holde oversikt over opplysningene som blir behandlet
  • Gir innsyn til den opplysningen gjelder
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene
  • Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder for før opplysningene blir behandlet
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for

Personvernombudet rettleder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, internkontroll og informasjonssikkerhet.Mer konkret betyr dette håndtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldinger og personopplysninger på avveie.

Gjennom at Flå kommune har personvernombud er kommunen fritatt for meldeplikt som følger av personopplysnignsloven § 31, men konsesjonsplikten gjelder.

Mer informasjon om personvernombudet finner du på Datatilsynets nettsider