Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Infrastrukturfond i Flå kommune

Formålet med infrastrukturfondet er å få opparbeidet stier og løyper og evt annen infrastruktur for å finne trivsel og folkehelse for de som oppholder seg i Flå kommune.

Hvem kan søke

  • Frivillige lag og foreninger (idrettslag, velforeninger, grendelag, turlag, løypelag osv) med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret. Det er viktig at laget er registert i frivillighetsregisteret for å kunne søke om å få tilbake mva på prosjektet.
  • Selskap som driver tomteutvikling kan stå som søker sammen med frivillig lag og foreninger jf ovenfor for tiltak som ikke er "interne tiltak som normalt bekostes av tomteutvikler". Det kan tenkes at det er tiltak hvor tomteutvikler står som søker.

Søknadsfrist

Søknader behandles to ganger i året og søknadsfrist er 28. februar og 31. august.
Kommunestyret behandler søknadene i kommunestyremøte i mars og september.

Retningslinjer for intrastrukturfond i Flå kommune