Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Valglister

Fristen for å levere inn listeforslag til kommunestyrevalget 2023 var 31. mars. Listeforslagene er godkjent av valgstyret i møte 25. mai 2023.

Følgende valglister ble godkjent

Godkjent valgliste - Arbeiderpartiet.pdf

Godkjent valgliste - Bygdelista for Flå.pdf

Godkjent valgliste - Senterpartiet.pdf

Valglistene er også lagt ut til gjennomsyn på servicetorget, Flå servicekontor.