Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Stemmerett og manntall

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget har norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. 

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.  

Du har stemmerett i Flå kommune dersom du har bostedsadresse her 30. juni 2023.