Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2023

I følge valgloven § 6-6 (1) skal listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn til kommunen.
Til orientering kan forslagene endres helt frem til fristen 31. mars 2023 kl. 12.00.

Innkomne listeforslag (oppdateres fortløpende)

Listeforslag - Senterpartiet.pdf

Listeforslag Bygdelista for Flå.pdf

Listeforslag - Arbeiderpartiet.pdf