Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Forhåndsstemming

Den ordinære perioden for forhåndsstemming er 10. august til og med 8.september.

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet. På valgdagen kan du bare stemme i kommunen der du står oppført i manntallet.

Tidligstemming 3. juli - 9. august

Dersom du ikke kan stemme innenfor det ordinære perioden for forhåndstemming eller på valgdagen, kan du stemme fra 3. juli. Husk å ta med legitimasjon når du skal avgi tidligstemme.

I perioden 3. juli til 9. august kan du stemme ved å ta kontakt på
telefon 477 54 007.

Forhåndsstemmeperioden 10. august - 8. september

Det er anledning til å forhåndsstemme fra 10. august 2023 til og med 8. september 2023. I Flå kommune kan du forhåndstemme på:

Flå kommunehus, servicekontoret          mandag-fredag kl 09.00-15.00

Flåheimen

Det kan også mottas forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboligene med umiddelbar tilknytning til Flåheimen.

Tidspunkt for forhåndsstemmegivingen ved Flåheimen er onsdag 6. september kl. 10.00-14.00.  

Stemme i annen kommune 

Dersom du skal stemme i annen kommune enn den du står i manntallet, vil ikke den kommunen ha stemmesedler for din kommune. Du kan da be om en avkryssingstemmeseddel med navn på alle de registrerte politiske partiene, uten kandidatnavn, og må krysse av for/skrive på hvilket parti du vil stemme på. 

Du kan også benytte stemmeseddel som du har med fra egen kommune. 

Dersom din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemme så tidlig at stemmegivningen når frem til det valgstyret der du er manntallsført, innen tirsdag 12. september kl. 17.00.

Er du syk eller ufør?

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagene eller forhåndsstemme på annen måte, kan stemmemottaker komme hjem til deg. Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til valgstyret innen tirsdag 5. september 2023.

Ta kontakt med servicetorget for avtale.

Telefon: 32 05 36 00 (mandag-fredag kl 09.00 - 15.00). 

Velgere bosatt i utlandet

Du kan forhåndstemme i utlandet fra 3. juli til og med 1. september 2023. På Svalbard og Jan Mayen kan du stemme frem til fredag 8. september 2023. Sysselmannen på Svalbard kan likevel bestemme at forhåndsstemmegiviningen skal avsluttes tidligere. Hugs at velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemmer på et tidspunkt som gjør at stemmer kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. 

Det er mulig å forhåndstemme på de fleste norske utenriksstasjonene, dvs. ambassader, generalkonsulat og konsulat. Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke et stemmemottak kan du sende inn stemme med brev uten at stemmemottaker er tilstede. Materiell for å sende brev kan du få tilsendt fra en  utenriksstasjon. Fremgangsmåte ved brevstemming er beskrevet i valgforskriften § 28, eller du kan lese veileder på valg.no

Innføring i manntallet

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt, da du flyttet fra Norge. 

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 12. september kl. 17.00. Du kan bruke søknadsskjema manntall (PDF)