Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Støttekontakt

Ordningen skal hjelpe brukeren til en meningsfull fritid.
Kommunen kan tilby støttekontakt til barn og voksne.

Støttekontakt er et tiltak som kan nyttes av flere brukergrupper. Det kan være et viktig tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, familier med sammensatte problemer og rusmiddelmisbrukere.

Vil du være støttekontakt?

Støttekontaktene er oftest privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn. Den viktigste oppgaven er oftest å hjelpe den enkelte til en mer meningsfull fritid gjennom sosialt samvær og fritidsaktiviteter, men støttekontakten kan også brukes som veileder i praktiske daglige gjøremål.

En støttekontakt må

  • være over 18 år
  • være interessert i å arbeide med mennesker
  • være stabil og pålitelig
  • kunne samarbeide og sette grenser

Det er en fordel å disponere bil.  Støttekontakter  som skal være med barn og ungdom må levere politiattest.  Støttekontakter har taushetsplikt og må skrive under på taushetserklæring.

Støttekontakter lønnes etter Kommunenes Sentralforbund (KS) sine satser, og får dekket kjøreutgifter og utgifter i forbindelse med utøvelse av oppdraget.

Søknadsskjema støttekontakt