Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Omsorgboliger

Omsorgsboliger på Flåheimen

Flåheimens omsorgsboliger har et areal på 62m2 og består av stue med kjøkken, soverom, bad og bod.
Senteret heter Flåheimen.
Flåheimen har 32 boenheter som fordeler seg på 18 omsorgsboliger, 6 sykehjemsplasser og  og 8 demensplasser.

Kommunen har også 4 omsorgsboliger beliggende på Voldsjordet boligfelt.

Omsorgsbolig

  • Er utformet og tilrettelagt for personer med ulike former for funksjonsnedsettelse
  • Er en fysisk tilrettelagt bolig i et boligfellesskap
  • Beboerne vil få tildelt omsorgstjenester på individuell basis som andre hjemmeboende
Søknadsskjema for omsorgsbolig eller trygdebolig  

Priser 2024

Husleie: Kr 8.400,-/mnd. Det kreves ikke depositum i disse leilighetene.
Strøm: Faktureres i tillegg til husleie, kr 840,- per måned.

Leie av digital TV boks: kr 65,- pr måned.

Omsorgsboligene fyller funksjons- og arealkrav til boliger for å inngå i Husbankens ordning med bostøtte. Leietakere i omsorgsbolig anbefales å søke . Det er forholdet mellom boutgifter og inntekter for husstanden som avgjør om det blir innvilget bostøtte. Vil du vite mer om bostøtteordningen ? Følg lenke til Husbanken.

www.husbanken.no