Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmesykepleie (Helsetjenester i hjemmet)

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor hjemme eller oppholder deg i Flå kommune og

  • du har et helseproblem eller funksjonsvikt som medfører behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel hjelp til pleie, medisiner, ernæring eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du trenger noen som observerer eller utreder din helsetilstand i hjemmet

Søk om hjemmesykepleie

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Du kan søke om hjemmehjelp når du bor hjemme eller oppholder deg i Flå kommune og du er helt avhengig av hjelp til praktiske gjøremål som for eksempel

  • rengjøring
  • sengetøyskift
  • klesvask

Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer, men du kan få hjelp til å bestille matvarer og få kjørt disse hjem. Du betaler selv for varetransporten.

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær.

Ved akutt sykdom hos omsorgsperson, kan man søke om hjelp til barn i inntil en måned.

Søk om hjemmehjelp

Personlig assistent

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistent, BPA, er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ordningen innebærer at du selv er arbeidsleder og ansetter de personene du ønsker skal hjelpe deg.

Hvem kan søke?

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Flå kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har et hjelpebehovet som er omfattende og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder.

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Søknadsskjema

Hva kan du forvente av oss?

Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand, som for eksempel påkledning, hygiene og mat.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene.

Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.