Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kursoversikt - helserelaterte kurs

Pindena påmeldingskurs

Tilbakemelding fra innbyggere og tilsatte i Hallingdal peker på et behov for en god oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud.

I tillegg er det også meldt behov for bedre koordinering av faglige kurs for kommunalt tilsatte.

Pindena påmeldingssystem er grundig utprøvd og vil være et nyttig og pålitelig verktøy for påmelding og formidling av kurs. Systemet skal fungere som en interkommunal digital kursportal.

Du finner formål og retningslinjer her

Lenke til påmeldingssystemet