Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fysio- og ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Gunn Oddveig Liahagen
Tittel: Fysioterapeut
Ansvarsområde: Ansvar for rehabiliteringsavdelingen
Telefon: 90 85 15 59
Jeg har permisjon og ferie i forbindelse med skriving av masteroppgave som skal leveres i mai. Ta kontakt med Krystian eller Guro ved fysio-/ergoterapitjenesten ved spørsmål knyttet til avdelingen.

Kontaktperson: Krystian Antoni Stach
Tittel: Fysioterapeut
Telefon: 90 68 80 71

Kontaktperson: Guro Elde
Tittel: Ergoterapeut, kontaktperson for tekniske hjelpemidler i Flå kommune
Telefon: 90 54 04 83
Telefontid: tir-fre 09:00-15:00  

Åpningstider:

Mandag til fredag kl 08:00-15:00
Plassering: Flåheimvegen 10

Priorieteringsnøkkel for fysio-/ergoterapitjenesten i Flå kommune

Prioriteringsnøkkel - Flå kommune.pdf

Formålet med prioriteringsnøkkelen er

 • sikre lik prioritering av henvisning uavhengig av alder, kjønn og sosial status 
 • sikre at prioriteringer er i tråd med lovverk, nasjonale- og lokale føringer og yrkesetiske retningslinjer
 • sikre informasjon om hvordan fysioterapeut og ergoterapeut prioriterer til pasienter og samarbeidspartnere. 

For øyeblikket ligger hovedfokuset på prioritering 1 og 2 grunnet reduset kapasistet.

Gruppetimer

Balansegrupper i fysiosalen på Flåheimen

 • Onsdag kl. 10:00-10:30 og 10:45-11:15
 • Fredag kl. 10:00-10:30 og 10:45-11:15

Styrketreninger i kultursalen på skolen

 • Torsdag kl. 10:30-11:15 Kultursalen

Fysioterapi

Om du har nedsatt fysisk funksjonsevne som følge av sykdom eller skade, kan en fysioterapeut gi deg hjelp til å bedre eller vedlikeholde funksjonsevnen din. 

Fysioterapeuten kan: 

 • Undersøke og kartlegge tilstanden din
 • Tilby aktive behandlings – og treningsformer
 • Gi råd og veiledning om forebyggende og helsefremmende tiltak

Fysioterapitjenesten i Flå kommune omfatter tiltak for barn, voksne og eldre. Fysioterapitjenesten har en helhetlig tilnærming der pasienten sine egne ressurser og mestringsevne er i fokus. Gå inn på lenken til Norsk Fysioterapeutforbund for utfyllende informasjon.

Tjenesten kan gis på Flå fysio- og ergoterapi, på institusjon, i barnehage og skole, eller i pasientens hjem.

Fysioterapeutene deltar i tverrfaglig rehabiliterings- og habiliteringsarbeid, forebyggende arbeid og i utarbeidelse av individuell plan. Tjenesten har en kommunale fysioterapeut.

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Egenandel på behandling er fastsatt i avtale mellom Norsk Fysioterapeutforbund og Staten. Som hovedregel må pasienten betale egenandel som teller med i opptjening til frikort.

Fra 1. januar 2017 må alle betale egenandel for behandling for fysioterapi. Diagnoselista som tidligere ga rett til gratis fysioterapi ble da avviklet. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Ta kontakt med fysioterapeut på telefon for bestilling av time.

Aktuelle linker:

Norsk fysioterapeutforbund-hva er fysioterapi

https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet

Priser-egenandel

https://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler

Betaling og frikort

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester

Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. Ergoterapeuter har kunnskap om og mulighet for å tilrettelegge på arbeidsplass, i hjemme og andre sosiale arenaer. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig!

Ergoterapitjenesten i Flå kommune omfatter tiltak for barn, voksne og eldre. Tilbud om ergoterapi gis som helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Tjenesten kan gis på Flå fysio- og ergoterapi, på institusjon, i barnehage og skole, eller i brukers hjem.

Ergoterapeuten

 • er mer opptatt av løsninger enn problemer og fokuserer på dine ressurser
 • ønsker å kartlegge hva som er viktig for deg i ditt liv
 • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
 • gjør hverdagslivet mulig- for enda flere 
 • deltar i tverrfaglig rehabiliterings- og habiliteringsarbeid, forebyggende arbeid og utarbeidelse av individuell plan.

Gå inn på lenken til Ergoterapeutene for utfyllende informasjon.

https://ergoterapeutene.org

Det er ikke behov for henvisning fra fastlege eller andre for å komme i kontakt med ergoterapeut. Tjenesten er gratis.

Kontaktinstans for syn og hørsel er lagt til ergoterapeut og inngår som en del av det helhetlige tjenestetilbudet. Ergoterapeuten i Flå kommune har også noe fokus på velferdsteknologi, i hovedsak til barn og unge.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Aktuell lenke

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi


Tekniske hjelpemidler

Korttidsutlån fra kommunens lager

Dersom du bor eller oppholder deg i kommunen og har behov for et eller flere hjelpemidler i en kortere periode, kan du låne dette fra det kommunale korttidslageret.
Det er hjemmetjenesten og ergoterapeut i kommunen som administrerer dette.
Telefon: 91 37 71 71.

Du kan låne hjelpemidler som, rullator, rullestol, toalettstol, toalettforhøyer, dusjkrakk m.m.

Hjelpemidler som ikke er i bruk, leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet.


Ta kontakt dersom du ikke får levert tilbake hjelpemiddelet, så kan vi være behjelpelige med henting.

NB! Du får kjøpt krykker på legekontoret og Flåheimen.

Lantidsutlån

Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidler, ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten som sørger for utredning og søknad videre til NAV Hjelpemiddelsentral Vest – Viken.


Det er ergoterapeut Guro Elde som har hovedansvar for hjelpemiddel formidling.

Hjelpemiddelbehovet vurderes av ergoterapeuten sammen med bruker og/eller pårørende.
Ergoterapeut i kommunen har ansvar for å begrunne hjelpemiddelbehovet i søknaden, samt videre opplæring og oppfølging av hjelpemiddelet.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden hos NAV på hjelpemiddelsøknader kan være opptil flere uker.

Terapeut eller vaktmester tar kontakt med bruker/pårørende når hjelpemidlene er kommet til kommunen.

Aktuelle lenker:

https://www.nav.no/no/lokalt/vest-viken

https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging