Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Beredskap

Beredskapsplan for Flå kommune

Overordnet beredskapsplan Flå kommune - k.sak.pdf

Helhetlig ros flå kommune 2022 revidert etter tilsyn v2 offentlig versjon.pdf

SMS-varsel fra Flå kommune

Flå kommune har tatt i mot nytt varslingssystem for befolkningen med bolig eller fritidsbolig i Flå kommune.

Nå kan du registrere/kontrollere telefonnummeret ditt og få sms/tale-varsel fra kommunen når det gjelder kritiske situasjoner (beredskap) og tekniske tjenester som vei, vann og avløp. Oppstår det f.eks. en flom-eller rashendelse, en hendelse der evakuering blir nødvendig, eller andre viktige beskjeder, kan du være trygg på å få beskjed pr. telefon fra Flå kommune.

Dette er en service til innbyggerne. Vi ønsker å sikre at vi har korrekt telefonnummer til de voksne i husstanden som skal varsles.

Spørsmål og svar:

Mobil og fasttelefon

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon, eller som har registret seg med mobilnummer som fasttelefon i dette systemet.

Hvordan virker det?

I forbindelse med en hendelse i kommunen vil det gå ut beskjed. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister.

Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar derfor heller ikke varsel.

Får jeg varsel?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i Everbridge sin portal for administrering av kontaktdata. Se link under Flå kommune sine nettsider under beredskap og “Innbyggerportal befolkningsvarsling“

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Sjekk din telefonoppføring

Oppfordringen er: Gå inn på innbyggerportalen befolkningsvarling og sjekk din egen kontaktinformasjon

Du kan selv registrere et telefonnummer du vil bli varslet på ,eller avregistrere hvis du ikke vil ha beskjedene. Legg inn kommune og telefonnummer/mobilnummer.
Kryss av for «jeg er ikke en robot» og svar på spørsmålet. Deretter be om å få tilsendt pin-kode.
Pin-koden kommer opp på mobilen som SMS, eller blir ringt inn til fast-telefonen. Tast inn denne og du får tilgang til siden der du kan endre/legge inn telefonnummer og adresse.

Hvis du representerer en bedrift, trenger du også organisasjonsnummer i registreringsprosessen.

Hemmelig nummer

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system.

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsling bedrifter

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter.

Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på innbyggerportalen.

Varselet til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svartjeneste/telefonsvarer eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert her: Innbyggerpotalen befolkningsvarsling

Nyttige lenker

Nordre Buskerud politidistrikt

Vestre Viken Helseforetak

Sosial- og helsedirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

kriseinfo.no

varsom.no

Viktige telefonnummer
Brann 110
LRS/operasjonssentral 02800
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Flå kommune 32 05 36 00 (kl 9.00-15.00)
Lokal redningssentral (LRS) 02280
Tannlegevakt 99 35 15 55
Mattilsynet 32 08 24 00
Psykososialt krisetam - Omsorg og støtte når krisen rammer

Psykososialt kriseteam gir omsorg og støtte til mennesker som har opplevd uventet død av nærstående i forbindelse med ulykker, akutt sykdom, barnedød, selvmord eller voldshandlinger.
Dette gjelder også for rammede eller overlevende som har vært utsatt for traumatiske hendelser som naturkatastrofer, alvorlige ulykker eller voldshendelser.
Kriseteamet kan være til hjelp også når ulykken har skjedd utenfor kommunen.  

Psykososialt kriseteam består av representanter fra kommunelege, politi, prestekontor, psykisk helse, helsestasjon og Røde Kors.

Det psykososiale kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet, og vil være en hjelp i en tidsavgrenset periode.
Hvis en ikke ønsker kontakt med en gang, vil en fra teamet henvende seg på et senere tidspunkt for å tilby oppfølging.

Kontaktinformasjon:

Psykisk helsetjeneste
Tlf. 32 05 36 40/90 89 09 77

Kommunelege
Tlf. 32 05 36 27

Helsestasjon
Tlf. 32 05 36 22