Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjeste Nedre Hallingdal Iks, Gol - Inntil to 100 % faste stillinger, PP-rådgiver

Våre intensjoner
Fokus på tidlig innsats og å gi barnet/eleven en tydelig stemme i vårt arbeide er ett fokusområde. Vi arbeider også for å kvalitetssikre spesialundervisningen, ved å ha et økt fokus på den ordinære og tilpassede opplæringen. Arbeidet med klasseledelse og klassetilhørighet er intensivert, for å fremme en lærings- og mestringskultur i våre barnehager og skoler.

Roller
Vi søker etter deg som vil være med på laget for å utvikle vårt arbeid i barnehagene og skolene, særlig på områdene kompetanse- og organisasjonsutvikling (systemarbeid).

Arbeidsoppgaver

Som PP-rådgiver vil du:

 • ha regelmessige møter med skole- og barnehageadministrasjonen, og eventuelt delta i skolens/barnehagens kompetanse- og organisasjonsutviklingsprosjekter.
 • veilede skolene ved utvikling og gjennomføring av tilpasset undervisning for barn, unge og voksne med særskilte behov.
 • gjennomføre sakkyndige utredninger hvor balansen mellom kravene til barnets/elevens utvikling, pedagogisk tilrettelegging og juridiske rettigheter ivaretas.
 • gjennomføre og tolke relevante tester i samsvar med faglige bestemmelser for testene.
 • gjennomføre observasjoner i samsvar med gjeldende faglige anbefalinger.
 • følge opp førskolebarn/elever og deres foresatte.

Om oss
Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling.

I tillegg til interessante - og utfordernede - arbeidsoppgaver, har Hallingdal et rikt tilbud innenfor kultur- og friluftsaktiviteter, er en turist- og hytteregion og et knutepunkt mellom øst og vest.

Som ansatt må du benytte egen bil i tjenesten, med godtgjørelse.
Ansettelse skjer på kommunale vilkår, med konkurransedyktig lønn og tjenestepensjon i KLP.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Krav (kvalifikasjoner)

 • Pedagoger med høyere utdanning på masternivå
 • Relevante fag i fagkretsen pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi
 • Test- og utredningskompetanse innenfor språk- lese-/skrive- og spesifikke vansker
 • Erfaring med utviklingsarbeid i barnehage og/eller skole
 • Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, barnehage, skole eller andre relevante institusjoner

Ønsket kompetanse
Førekort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er inkluderende og lyttende
 • Du er utviklingsorientert, og evner å motivere og engasjere
 • Du er strukturert, ryddig og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknadsfrist 10. mai 2019
Send søknad til: ppt@gol.kommune.no

Kontaktperson: Gry E. Bjerknes
Telefon:97486183
E-post: gry.elisabeth.bjerknes@gol.kommune.no