Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Enhet helse- og omsorg - merkantil fast stilling 60%

Stilling er ledig fra 1.5.2019.

Til enhet helse og omsorg ønsker vi oss en ny medarbeider som er dyktig i faget økonomi. Du må også ha interesse for turnus som lønnssystem, være serviceinnstilt, inneha god samarbeidsevne og interesse for helse og omsorgstjenester. Er du villig til å møte brukere og ansatte med glede, omsorg og respekt og åpen for at arbeidsprosesser hele tiden er i forandring?

Da kan du bli vår nye medarbeider i 60% stilling. Arbeidstid mandag til fredag etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver og ansvar for

 • Besvare telefoner og henvendelser.
 • Økonomi- og budsjett arbeid i nært samarbeid med enhetsleder og økonomiavdelingen.
 • Bidra til å sikre faktureringsarbeid innenfor gjeldene regler og forskrifter for enheten.
 • I samarbeid med enhetsleder og rådgiver bidra til at nødvendige rutiner og prosedyrer utvikles og innarbeides.
 • Enhetens ressursperson på økonomiske områder som lønn, regnskap og fakturering.
 • Enhetens lønns/turnus system.
 • Husleiekontrakter mm vedrørende omsorgsboligene.
 • Nøkkelsystemet.
 • Innkjøp i samhandling med enhetsleder.
 • Kunne benytte nødvendige IT systemer og være en pådriver i utvikling og kvalitetsarbeid.
 • Forefallende oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Økonomiutdannet på høyskolenivå og/eller jobberfaring. Dybdekunnskap i forhold til fagområde og systemer vektlegges.
 • Ønskelig med erfaring fra kommunal forvaltning.
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige Egenskaper

 • Du har interesse og entusiasme for fagområdet.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet, samt arbeide selvstendig
 • Løsningsorientert med evne til planlegging og gjennomføring
 • Evne til systemarbeid, være kvalitetsbevisst, effektiv og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • 60 % stilling
 • Et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Mulighet til å påvirke utvikling og forbedring av tjenesten og systemer
 • Lønn etter avtale og gunstig pensjonsordning gjennom KLP

Andre opplysninger

 • Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder helse og omsorg, Mette Jahr, 908 69 011

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/attester sendes innen 2. januar 2019 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no
Søknadsfrist 3.3.2019

Lærerstillinger

Flå kommune ligger i Hallingdal, sentralt på Østlandet – kun 1,5 times reisetid fra Oslo og Drammen, og 45 min. fra Hønefoss. Kommunen har ca. 1100 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud samt gode tjenester innen kultur, helse og omsorg. Fritids- og friluftstilbudene er veldig gode i kommunen. Flå kommune er en av 6 kommuner i Hallingdal, og det foregår et utstrakt samarbeid mellom disse innenfor flere fagområder. Flå skole har ca. 120 elever totalt i 1.-10. trinn, og er lokalisert i sentrum av kommunen.
Skolen har et velkvalifisert personale som setter elevene i sentrum.
Skolen har behov for følgende stillinger:

Fra 1. august 2019:

 • En lærer i inntil 100% stilling, fortrinnsvis på 1.-4.trinn

 • En lærer i inntil 50% stilling til opplæring av minoritetsspråklige

Du må helst:

 • ha god kompetanse til å undervise i skolen og helst oppfylle de nye kompetansekravene
 • ha gode og trygge menneskelige egenskaper
 • ha evnen til å se den enkelte elev, skape tillit og gode relasjoner
 • ha god kompetanse på tilpasset opplæring
 • ha god kompetanse på elever med spesielle behov
 • kunne knytte fagmål til lek og fysisk aktivitet i timene
 • være selvstendig og initiativrik
 • ha god samarbeidsevne
 • ha godt humør og være en miljøbygger
 • være egnet for stillingen

Menn oppfordres til å søke. 

Søknadsfrist 8. mars 2019

Søknaden sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ, mrk. «Søknad lærerstilling».
Alternativt kan søknaden sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Nils Røkkum på e-mail nils.rokkum@flaa.kommune.noeller mobiltelefon 97434608.            

 
 Et miljø for kommunepsykologer i Hallingdal - vil du være med? 

      Midt mellom Oslo og Bergen finner du Hallingdal som byr på aktiv fritid for store og små. Her finner du naturen rett utenfor døra, et stabilt og godt innenlandsklima og gode stier og løyper i hele regionen. Hallingdal har et bredt tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv, god barnehagedekning og et variert næringsliv. Det er et tett regionalt samarbeid og et nært samarbeid med helseforetaket, som på Hallingdal sjukestugu - nærsjukehuset i Hallingdal, har spesialisthelsetjenester både innen somatikk og psykiatri. Les gjerne mer om regionen vår på www.hallingdal.no

De seks kommunene i Hallingdal samarbeider tett om helse- og omsorgstiltak. Sammen ønsker kommunene nå å skape et miljø for kommunepsykologer. Vi tilbyr våre nye kommunepsykologer både en tilhørighet i en kommune og et felles fagmiljø. Er dere et par eller en vennegjeng som vil arbeide sammen, så er dette en god mulighet!

Tilhørighet
Det er ledig tre fulltidsstillinger i et samarbeid mellom henholdsvis Nes og Flå, Hemsedal og Gol og mellom Hol og Ål. Tilsettingskommune vil bli bestemt i dialog med søkerne. Interesserte søkere vil bli invitert til en nærmere presentasjon der de også skal få møte hver enkelt av de aktuelle kommunene. Dersom det er søkere som har spesifikke ønsker om hvilken kommune de vil tilknyttes, ber vi om at dette presiseres i søknaden.

Felles fagmiljø
Det blir lagt opp til at en del av arbeidsoppgavene blir lagt til et felles interkommunalt fagmiljø. Dette fagmiljøet vil være knyttet til Hallinghelse. Hallinghelse driver utviklingsarbeid innen helse og omsorg og felles tjenesteyting på flere fagområder på tvers av kommunegrensene (www.hallinghelse.no).

Hallinghelse er samlokalisert med regionrådet på Torpomoen. Regionrådet iverksetter nå ett stort livskvalitetsprosjekt der Hallingdal er pilot for en nasjonal utprøving av en ny befolkningsrettet spørreundersøkelse innen livskvalitet. Svarene skal brukes aktivt i arbeidet med samfunnsutvikling i Hallingdal. Kommunepsykologene vil være viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet vil preges av tjenesteutvikling og stillingsinnholdet vil formes i samsvar med dette og ut fra styringssignal og behov. Alle stillinger vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid og lavterskel behandling og oppfølging.  Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom den enkelte kommune og søkeren. Det vil være en vektlegging av barn, unge, familier og levekår.

Kommunene i Hallingdal har godt etablerte tjenester for psykisk helse og rus, psykologen vil være en viktig del av dette. Det er en målsetting at psykologen kan tilføre kompetanse og kunnskap, og gi faglig støtte og veiledning både til fagpersoner og ulike avdelinger i kommunen. Alle kommuner vil legge til rette for at en kommunepsykolog integreres i et etablert arbeidsmiljø med avklarte arbeidsoppgaver og tett oppfølging. Det må påregnes at noen arbeidsoppgaver av og til kan falle utenfor vanlig dagarbeidstid.

Arbeidsoppgavene i det interkommunale samarbeidet knyttet til Hallinghelse, innebærer en rekke muligheter, som:

 • rådgiver og bidragsyter i regionrådets livskvalitetsprosjekt (se ovenfor),

 • rådgiver og deltaker i interkommunale prosjekt og tiltak i Hallinghelse,

 • UngData-oppfølging,

 • samarbeid med interkommunale tiltak som Ungdomslos og Hallingdal lærings- og mestringsbase,

 • tjenesteutvikling, herunder utvikling av Rask psykisk helsehjelp for Hallingdal,

 • samarbeid med helseforetakets poliklinikk på Hallingdal sjukestugu (både for voksne og BUP) om å videreutvikle tilbudene i Hallingdal (bl.a. FACT).

I det felles fagmiljøet vil det også legges til rette for veiledning og fagutvikling.

Kvalifikasjoner og krav
Godkjent psykologutdanning, gjerne psykologspesialist.

Det er en fordel med klinisk erfaring og gjerne erfaring fra kommunene.

Gode norsk-kunnskaper muntlig og skriftlig.

Sertifikat klasse B.

Det må fremlegges politiattest nyere enn 3 mnd.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.

Tilrettelegging for spesialistutdanning etter avtale, fortrinnsvis innenfor samfunns- og allmennpsykologi.

God barnehagedekning.

Hjelp til å skaffe bolig.

Søknad sendes

Hallinghelse på mailadresse postmottak@aal.kommune.no. Søknadsfrist 10. mars 2019.

Ytterligere informasjon kan fås gjennom daglig leder i Hallinghelse, Gunhild Hustad, tlf. 482 41 147, eller samhandlingsleder Øystein Lappegard, tlf. 992 87 906.