Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Erfaringskonsulent rus og psykisk helsetjeneste 20 % fast stilling.

Rus og psykisk helsetjeneste gir tilbud til voksne med utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus. Målsettingen er å bidre tiløktlivskvalitet gjennom hjelp og støtte til å mestre hverdagen, mulighet til aktivitet og bygging av nettverk. Tjenestetilbudet omfatter individuell oppfølging og dagtilbud.

Målsetting:
Tjenesten ønsker å ha fokus på brukerperspektiv og brukermedvirkning i utforming og gjennomføring av tjenestetilbudet. Å ha erfaringskonsulent som en del av teamet er et viktig bidrag til dette.   

Arbeidsoppgaver:

  • Ha ansvar for middagstreff og annen gruppeaktivitet/individuell aktivitet
  • Være pådriver og inspirator for brukermedvirkning og medbestemmelse gjennom deltakelse i planleggings- og utviklingsarbeidet i tjenesten

Arbeidsoppgaver vil bli tilpasset den enkeltes kompetanse. Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld.

Kvalifikasjoner:

  • Erfaring som pasient, bruker og/eller pårørende av tjenester innen psykisk helse og rusfeltet
  • Ha et avklart forhold til egne helseutfordringer og erfaringer
  • Være villig til å bruke og dele egne erfaringer
  • Evne til å samarbeide i team.
  • Krav om førerkort klasse B
  • Fordel med noe IT-kunnskaper

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Tilsetting og lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Gyldig politiattest må foreligge.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med fagansvarlig Kari Ribberud, tlf. 90 89 09 77.

Søknad sendes Flå kommune v/ servicekontoret, Sentrumsvn. 24, 3539 FLÅ eller på e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Søknadsfrist: 4. februar 2022.

Har du lyst til å være lærer på Flå skole?

Flå kommune ligger i Hallingdal, sentralt på Østlandet – kun 1,5 times reisetid fra Oslo og Drammen, og 45 min. fra Hønefoss. Kommunen har ca. 1100 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud samt gode tjenester ellers. Fritids- og friluftstilbudene er veldig gode i kommunen, bl.a. med idrettshall, treningsstudio, lysløype, bilcrossbane, alpinbakker, sykkelstier m.m.

Flå skole har ca. 110 elever totalt i 1.-10. trinn, og er lokalisert i sentrum av kommunen.

Skolen har et velkvalifisert personale som setter elevene i sentrum.

Flå skole har behov for en pedagog i inntil 80 % vikariat for tiltredelse snarest. Ansettelsesperioden vil være ut skoleåret 2021/2022 med mulighet til forlengelse.

Søknadsfrist: 31.01.2022 

Arbeidsoppgaver
Flere fag og klassetrinn er aktuelle.

Kvalifikasjoner
Godkjent lærerutdanning
Gode digitale ferdigheter
Gode ferdigheter i å utvikle elevenes læring både faglig og sosialt
Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.

Personlige egenskaper
Vi ønsker tydelige lærere med gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse.
Du må være åpen, fleksibel, engasjert og løsningsorientert.
Vi vektlegger dine personlige egenskaper, og ønsker oss søkere som aktivt vil bidra til et godt arbeidsmiljø og til videreutvikling av skolen.
Du evner å jobbe i team, men også selvstendig.
Du arbeider systematisk, tenker framover og har god oversikt 

Vi tilbyr
En engasjert arbeidsgiver
Dyktige medarbeidere og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Gode muligheter for videre personlig og faglig utvikling
Påvirkningsmuligheter på en skole i positiv utvikling
Lønn etter avtaleverket

Sterkt subsidiert medlemsavgift på treningssenter

Søknaden sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ, mrk. «Søknad lærerstilling».
Alternativt kan søknaden sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Rektor Nils Røkkum, e-mail nils.rokkum@flaa.kommune.no  mobiltelefon 97434608
Ass. rektor Anita Juul Storeli, e-mail anita.juul.storeli@flaa.kommune.no mobiltelefon 90665135

Tilkallingsvikarer – Flå skole

Flå skole og skolefritidsordningen har til stadighet behov for tilkallingsvikarer!
Tror du dette kan være noe for deg, vennligst ta kontakt med oss.

Kontaktperson:
Flå skole, enhetsleder/rektor Nils Røkkum
Tlf. 32053634
E-mail: nils.rokkum@flaa.kommune.no

Tilkallingsvikarer i Flå kommunale barnehage 2021

Flå kommunale barnehage søker personer som har lyst til å jobbe sammen med en glad og positiv gjeng med ansatte og barn. Vi trenger tilkallingsvikarer som er engasjerte, lærevillige og fleksible. Barnehagen er opptatt av å danne gode relasjoner til barna og gi de en trygg og god barnehagedag.

Arbeidet gjøres etter avtale med barnehagen, noen ganger på kort varsel og andre mer planlagte. Vi gjør oppmerksom på at det å være tilkallingsvikar ikke gir fortrinnsrett til annen ansettelse.

Kvalifikasjoner:
Ingen krav om formell utdanning, men en fordel om du har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller erfaring fra arbeid i barnehage.

Det er innført krav om norskkunnskaper for de som skal arbeide i barnehagen. Dersom du har et annet språk enn norsk som førstespråk, må du ha gjennomført norskprøve og ha oppnådd A2 på delprøven i skriftlig framføring og B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Ingen søknadsfrist, bare send søknad på mail, så kontakter barnehagen søkere etter behov.

Før ansettelse vil det være krav om politiattest.

Kontaktperson:
Styrer/enhetsleder Inger Iren Listøen
Mob:95752788                 
Mail: inger.iren.listoen@flaa.kommune.no