Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ledige stillinger

Jobb i Hallingdal

Barnevernkonsulent, fast stilling

barnevern-logo.bmp

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.  

Vil du være med å utvikle fremtidens barnevern i Hallingdal?
Vil du bli vår nye kollega?

Hallingdal barneverntjeneste har ledig 2 X 100 % fast stilling, tilsetting snarest.

For fullstendig utlysningstekst, se www.aal.kommune.no. 

Søknadsfrist: 12. juni2022

Send søknad via elektronisk søknadsskjema på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no  - ledige stillingar.  

Ledig ergoterapeutstilling

Det er ledig en 50 % fast stilling for ergoterapeut.  Vi søker deg som vil være med å videreutvikle helse og omsorgstjenesten i vår kommune.  

Denne stillingen tilhører et tverrfaglig miljø og er organisert i et felleskap med fysioterapitjenesten.

Stillingens oppgaver

 • Sentral i arbeidet med habilitering og rehabilitering med fokus på innovasjon
 • Kommunens syns- og hørselskontakt
 • Formidling og tilpasning av hjelpemidler
 • Hjemmebesøk og tilrettelegging av hjemmesituasjonen for rehabilitering
 • Undervise og veilede ansatte, brukere og pårørende
 • Bidra aktivt i tverrfaglig samarbeid internt og ekstern

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut, gjerne med videreutdanning i innovasjon og velferdsteknologi
 • Dokumentert norsk kompetanse
 • Beherske IKT verktøy
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Gode samarbeidsevner og en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Strukturert, selvstendig og fokus på tjenesteutvikling
 • Fleksibel og har evnen til å tilpasse seg endringer
 • Trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø

De blir lagt vekt på relevant erfaring og personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Et aktivt fagmiljø med høyt engasjement
 • Kollegaer med tverrfaglig kompetanse
 • Kontorplass på Flåheimen med nærhet til andre yrkesgrupper
 • Tett samarbeid med kommunens vaktmester vedrørende hjelpemiddelformidling
 • KLP

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder helse og omsorg, Mette Jahr tlf. 908 69 011.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Krav om politiattest før tiltredelse. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester, autorisasjon og CV med referanser sendes:
Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller postmottak@flaa.kommune.no 

Søknadsfrist 2.6.2022

Vi søker sommervikarer til helse og omsorgstjenesten

Arbeidsoppgaver:
Helse og omsorgsoppgaver til beboere på Flåheimen og til de som mottar hjemmetjenester.

Ønskelige kvalifikasjoner men ikke et krav

 • Studenter, elever, pensjonister
 • Du har interesse og evne til å arbeide med mennesker
 • Glede av å gjøre dagen god for beboere på Flåheimen
 • Aktiv og engasjert
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy, opplæring blir gitt
 • Gjerne førerkort kl. B, men ikke et krav
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert med evne til planlegging og gjennomføring
 • Evne til motta råd og veiledning
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning

Andre opplysninger

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder pleie og omsorg, Kari Stillingen Rapp 414 10 773

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/attester sendes/leveres servicekontoret innen 2.6.2022 eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no 

Aktivitetsleder Flå ungdomsfrivilligsentral - 60 % fast stilling

 

Flå kommune har ledig stilling som aktivitetsleder for Flå ungdomsfrivilligsentral i 60% fast stilling. Ungdomsfrivilligsentralen skal være et kontaktpunkt og møtested for mennesker, lag/foreninger og offentlige instanser, tilknyttet vårt nærmiljø, der mennesker gjennom sitt engasjement bidrar til egenutvikling og forbedring av barn og ungdoms livskvalitet. Kommunen er eier av ungdomsfrivilligsentralen og har arbeidsgiveransvar for aktivitetsleder, mens styret har ansvar for innholdet i daglig drift og er nærmeste støttespiller. Aktivitetsleder skal i samarbeid med styret, lag/foreninger og andre bygge opp og utvikle Flå ungdomsfrivilligsentral til å bli et ressurssenter for frivillighet i kommunen.

Hovedoppgaver

 • Daglig ledelse av sentralen og følge opp retningslinjer, vedtak og pålegg som styret og årsmøtet fastsetter.
 • Stimulere til og organisere frivillig arbeid gjort av unge og frivillig arbeid rettet mot barn og unge.
 • Arrangere fritidsklubb, aktivitetsuke på sommeren og andre aktiviteter for barn og unge.
 • Koordinator for ungdomsrådet Sekretærfunksjon for Årsmøtet og styremøter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning, relevant yrkeserfaring/oppnådde resultater og personlig egnethet/skikkethet for stillingen vektlegges.
 • Stort engasjement, samarbeidsevne og evne til å motivere og koordinere.
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet.
 • God framstillingsevne muntlig og skriftlig.
 • Være en god rollemodell og evne til å drive et godt forebyggende arbeid.
 • Samfunnsengasjert, evne til å forstå politiske sakers betydning for barn og unge.
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Økonomisk innsikt og gjerne erfaring med budsjett og regnskap.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og utviklende arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP.
 • Selvstendig stilling
 • Variert og fleksibel arbeidstid basert på noe ettermiddags-, kvelds og helgearbeid.
 • Et engasjert og motivert eierskap

Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest.  

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder for Flå Frivilligsentral Siv Merethe Glesne, telefon 32 05 36 00 eller daglig leder Flå Frivilligsentral, Andrine Heie, telefon 416 05 578.

Skriftlig søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes innen 01.06.2022 til postmottak@flaa.kommune.no eller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Flå skole - ledige stillinger

Flå kommune ligger i Hallingdal, sentralt på Østlandet – kun 1,5 times reisetid fra Oslo og Drammen, og 45 min. fra Hønefoss. Kommunen har ca. 1100 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud samt gode tjenester innen kultur, helse og omsorg. Fritids- og friluftstilbudene er veldig gode i kommunen med blant annet idrettsanlegg, flerbrukshall, svømmebasseng, flere skitrekk, tur- og sykkelstier, bilcrossbane m.m. Flå kommune er en av 6 kommuner i Hallingdal, og det foregår et utstrakt samarbeid mellom disse innenfor flere fagområder. Flå skole har ca. 110 elever totalt i 1.-10. trinn, og er lokalisert i sentrum av kommunen. Skolen har et velkvalifisert personale som setter elevene i sentrum. Skolen er sertifisert som Dysleksivennlig skole og er en MOT-skole.

Vi har behov for inntil tre lærere for skoleåret 2022 – 2023, med mulighet for fast ansettelse. Vi er også interessert i tilkallingsvikarer, og dette gjelder også assistenter og fagarbeidere.  

Læreren må helst:

 • ha god kompetanse til å undervise i skolen og oppfylle de nye kompetansekravene
 • være en god klasseleder
 • ha god kompetanse på tilpasset opplæring
 • kunne knytte fagmål til tverrfaglighet

Lærer og fagarbeider må helst:

 • ha gode og trygge menneskelige egenskaper
 • ha evnen til å se den enkelte elev, skape tillit og gode relasjoner
 • ha god kompetanse på elever med spesielle behov
 • være selvstendig og initiativrik
 • ha god samarbeidsevne
 • ha godt humør og være en miljøbygger
 • være egnet for stillingen

Alle interesserte oppfordres til å søke!

Søknadsfrist 27. mai 2022

Søknaden sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no 
Søknad merkes «Søknad lærerstilling».
For ytterligere informasjon, ta kontakt med Nils Røkkum på
e-post nils.rokkum@flaa.kommune.no eller tlf. 97434608.

Vil du være støttekontakt?

Flå kommune har behov for personer som ønsker å være støttekontakt.
Kommunen kan tilby støttekontakt til barn og voksne.

Den viktigste oppgaven er oftest å hjelpe den enkelte til en mer meningsfull fritid gjennom sosialt samvær og fritidsaktiviteter.

En støttekontakt må:

 • Være over 18 år
 • Være interessert i å arbeide med mennesker.
 • Være stabil og pålitelig.
 • Kunne samarbeide og sette grenser.

Det er en fordel å disponere bil. Støttekontakter må fremvise politiattest.
Støttekontakt lønnes etter veiledende satser KS direktiver og får dekket kjøreutgifter.

Er dette noe du kunne tenke deg?

Ta kontakt med:
Kirsti A. Ekeren
Saksbehandler Helse og omsorg
Tlf: 90364999