Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.


Barnevernkonsulent/saksbehandlar


Me lyser ut følgjande stilling:
- 1 vikariat 100 % stillingar fram til 31.08.2022. Tilsetting 01.04.2021.

Tiltakskonsulent.
Me lyser ut følgjande stilling:
- 1 fast 100 % stilling. Tilsetting snarast.


Har du spørsmål om stillingane, ta kontakt med: 

Helene Sagabråten, e-post: helene.sagabraten@aal.kommune.no  
Camilla Svanaasen Joranger, e-post: camilla.svanaasen.joranger@aal.kommune.no

Eller ta kontakt med Hallingdal barnevernteneste på tlf.nr. 32085310.

Søknadsfrist: 10.januar 2021

Send søknad via elektronisk søknadsskjema på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no under fana ledige stillingar.

Tilkallingsvikarer – Flå skole

Flå skole og skolefritidsordningen har til stadighet behov for tilkallingsvikarer!
Tror du dette kan være noe for deg, vennligst ta kontakt med oss.

Kontaktperson:
Flå skole, enhetsleder/rektor Nils Røkkum
Tlf. 32053634
E-mail: nils.rokkum@flaa.kommune.no

Tilkallingsvikarer i Flå kommunale barnehage 2021

Flå kommunale barnehage søker personer som har lyst til å jobbe sammen med en glad og positiv gjeng med ansatte og barn. Vi trenger tilkallingsvikarer som er engasjerte, lærevillige og fleksible. Barnehagen er opptatt av å danne gode relasjoner til barna og gi de en trygg og god barnehagedag.

Arbeidet gjøres etter avtale med barnehagen, noen ganger på kort varsel og andre mer planlagte. Vi gjør oppmerksom på at det å være tilkallingsvikar ikke gir fortrinnsrett til annen ansettelse.

Kvalifikasjoner:
Ingen krav om formell utdanning, men en fordel om du har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller erfaring fra arbeid i barnehage.

Det er innført krav om norskkunnskaper for de som skal arbeide i barnehagen. Dersom du har et annet språk enn norsk som førstespråk, må du ha gjennomført norskprøve og ha oppnådd A2 på delprøven i skriftlig framføring og B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Ingen søknadsfrist, bare send søknad på mail, så kontakter barnehagen søkere etter behov.

Før ansettelse vil det være krav om politiattest.

Kontaktperson:
Styrer/enhetsleder Inger Iren Listøen
Mob:95752788                 
Mail: inger.iren.listoen@flaa.kommune.no

Ledig stilling som sokneprest/prostiprest i Flå - Hallingdal prosti

Eventyrlige Flå og Hallingdal søker eventyrlysten prest!
Ledig stilling som sokneprest i Flå (50%) og prostiprest i Hallingdal prosti (50%).

Søknadsfrist: 7. februar 2021

For mer informasjon