Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

100 % fast stilling, todelt turnus med arbeid dag/kveld og hver 3. helg
62 % fast stilling natt, arbeid hver 3. helg 

Arbeidsoppgaver

 • Yte helse- og omsorgstjenester til våre brukere - uavhengig av boform, alder, diagnose eller funksjonssvikt og sikre at retten til brukermedvirkning er ivaretatt
 • Bidra til å sikre forsvarlig helse- og omsorgstjenester og at oppgaver som utføres er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr. opplyses i CV
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Erfaring fra hjemmetjeneste/sykehjem
 • Faglig dyktighet/allsidig erfaring
 • Førerkort kl. B
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring og interesse for hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Praksis fra kommunale helse og omsorgstjenester
 • Evne til fleksibilitet, samt arbeide selvstendig
 • Løsningsorientert med evne til planlegging og gjennomføring
 • Evne til å tenke tverrfaglig, kvalitetsbevisst, effektiv og strukturert
 • Reflektert, lojal og opptatt av etikk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig utviklende og spennende arbeidsmiljø
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke utvikling og forbedring av tjenesten
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Vanlige kommunale ansettelses- og arbeidsvilkår

Arbeidsoppgaver

 • Yte helse- og omsorgstjenester      til våre brukere - uavhengig av boform, alder, diagnose eller funksjonssvikt og sikre at retten til brukermedvirkning er ivaretatt
 • Bidra til å sikre forsvarlig helse- og omsorgstjenester og at oppgaver som utføres      er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk.

Andre opplysninger
Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktinformasjon
Områdeleder institusjon, Kari S. Rapp, telefon 414 10 773 eller Områdeleder hjemmetjenesten Anette Heiplass, telefon 959 34 476

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/attester sendes innen 12. november 2020, klokken 1200, til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

 

Hallingdal barneverntjeneste

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Ledige spennende stillinger i Hallingdal Barnevern - se her