Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Prosjektleder for prosjekt «Helhetlig støtte og ivaretakelse av barn som pårørende i Hallingdal»

Hallinghelse søker prosjektleder i inntil 80% for vårt interkommunale prosjekt «Helhetlig ivaretakelse og støtte av barn som pårørende i Hallingdal».

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeidsorgan for de seks Hallingdalkommunene som skal fremme samhandling og utvikling innen helse og omsorgstjenestene mellom kommunene. Hallinghelse har sin base på Torpomoen.

Vi ser etter en engasjert, faglig dyktig og selvstendig person med relevant bakgrunn og erfaring som vil jobbe som prosjektleder i et dynamisk og spennende fagmiljø i prosjektet «Helhetlig ivaretakelse og støtte av barn som pårørende i Hallingdal». Prosjektet skal avsluttes 31.3.21, og prosjektet har som hovedmål å utforme og kvalitetssikre felles rutiner for arbeid med barn som pårørende i kommunehelsetjenesten.

Om prosjektet:

Barn som pårørende til foreldre og søsken, uavhengig av diagnose, skal sees og ivaretas av helsepersonell i Hallingdalskommunene. Det skal utarbeides felles, interkommunale prosedyrer og rutiner for å fange opp barn som pårørende og sørge for at de får oppfølging i sin hjemkommune. Ved hjelp av tydelige rutiner og klare kontaktknutepunkt skal det være lett for spesialisthelsetjenesten å ta kontakt med den enkelte kommune i Hallingdal og gi melding dersom man fanger opp barn som pårørende til foreldre og søsken.

Hallinghelse fikk på vegne av kommunene i Hallingdal tilskudd fra Helsedirektoratet til gjennomføring av prosjektet.

Nesbyen kommune er vertskommune for prosjektet, men prosjektleder vil få sitt arbeidssted på Torpomoen, lokalisert hos Hallinghelse.

Kvalifikasjoner
Stillingen er tilrettelagt for sykepleier eller annen ansatt i turnusarbeid, men det kan også være aktuelt for andre personer med relevant erfaring og bakgrunn, fra for eksempel arbeid med barn og unge eller med pedagogisk utdanning. Det er en forutsetning at søkeren har gode kommunikasjonsevner i norsk muntlig og skriftlig. En prosjektlederstilling i Hallinghelse krever evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar.

Vi ser etter:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis helsefaglig bakgrunn, men også andre med relevant utdanning og erfaring vil vurderes.

 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team.

 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.

 • Ha førerkort

 • Ønskelig med kunnskap om, eller tidligere erfaring fra prosjektarbeid

 • Ha engasjement og evne til å engasjere og motivere andre.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter avtale

 • Et spennende og innovativt fagmiljø

 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktpersoner:

Daglig leder i Hallinghelse: Iselin Haugo, iselin@hallingdal.no, 95444908
Kommunalsjef, Helse og omsorg, Nesbyen kommune: Randi Karin Rustand: Mobil: 94783738
e-post: randi-karin.rustand@nesbyen.kommune.no

Tiltredelse fra 1.9.20, med mulighet for oppstart tidligere etter avtale.
Søknadsfrist: 1 juni 2020

Et miljø for kommunepsykologer i Hallingdal – vil du være med?

Midt mellom Oslo og Bergen finner du Hallingdal som byr på aktiv fritid for store og små. Her finner du naturen rett utenfor døra, et stabilt og godt innenlandsklima og gode stier og løyper i hele regionen. Hallingdal har et bredt tilbud innen idrett, kultur og friluftsliv, god barnehagedekning og et variert næringsliv. Det er et tett regionalt samarbeid og et nært samarbeid med helseforetaket, som på Hallingdal sjukestugu - nærsjukehuset i Hallingdal, har spesialisthelsetjenester både innen somatikk og psykiatri. Les gjerne mer om regionen vår på www.hallingdal.no

Et miljø for kommunepsykologer i Hallingdal – vil du være med? – 2. gangs utlysning

Følgende stillinger er ledig: 

 • 100 % fast stilling som felles kommunepsykolog for Nesbyen og Flå, med kontorsted på Nesbyen.
 • 100 % fast stilling som felles kommunepsykolog for Ål og Hol, kontorsted avtales ved ansettelse. 

De seks kommunene i Hallingdal samarbeider tett om helse- og omsorgstiltak. Sammen ønsker kommunene nå å skape et miljø for kommunepsykologer.


Vi tilbyr våre nye kommunepsykologer både en tilhørighet i en kommune og et felles fagmiljø i Hallinghelse. Det er ansatt en 100 % felles kommunepsykolog i Hemsedal og Gol.  Det er ledig to fulltidsstillinger i et samarbeid mellom henholdsvis Nesbyen og Flå, og mellom Ål og Hol.

Hallinghelse ønsker kommunepsykologer som kan bidra inn i et lokalt og interkommunalt utviklingsarbeid til helse- og omsorgstjenestene, som har som mål å gjøre en betydningsfull kvalitativ forskjell for folk!

De seks kommunene i Hallingdal ønsker å være i en utvikling og tilpasse og forbedre tjenester, som skaper gode lokalsamfunn som fremmer god psykisk helse.

Tilhørighet og felles fagmiljø

Det blir lagt opp til at en del av arbeidsoppgavene blir lagt til et felles interkommunalt fagmiljø. Dette fagmiljøet vil være knyttet til Hallinghelse. Hallinghelse driver utviklingsarbeid innen helse og omsorg, og felles tjenesteytelse på flere fagområder på tvers av kommunegrensene (www.hallinghelse.no).

Hallinghelse er samlokalisert med regionrådet på Torpomoen. Regionrådet har gjennomført et stort livskvalitetsprosjekt, der Hallingdal har vært pilot for en nasjonal utprøving av en ny befolkningsrettet spørreundersøkelse innen livskvalitet. Svarene skal brukes aktivt i arbeidet med samfunnsutvikling i Hallingdal. Kommunepsykologene vil være viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil preges av tjenesteutvikling og stillingsinnholdet vil formes i samsvar med dette, og ut fra styringssignal og behov.

Alle stillinger vil ha arbeidsoppgaver som inneholder systemarbeid, forebyggende arbeid, veiledning, tverrfaglig samarbeid og lavterskel behandling og oppfølging. Fordelingen av innsatsen mellom disse områdene vil avtales nærmere i dialog mellom den enkelte kommune og søkeren. Mulighet for å være med på å utforme stillingen i samarbeid med arbeidsgiver.

Arbeidsoppgavene i det interkommunale samarbeidet knyttet til Hallinghelse, innebærer en rekke muligheter, som:

 • Deltaker/rådgiver i interkommunale prosjekter i Hallingdal
 • Bidra til tjenesteutvikling, herunder med implementering av Feedback Informed treatment (FIT) og utvikling av interkommunale lavterskeltilbud for Hallingdal
 • Samarbeid med helseforetakets poliklinikk på Hallingdal sjukestugu (både for voksne og BUP) om å videreutvikle tilbudene i Hallingdal (bl.a. FACT)

Kvalifikasjoner og krav:

 • Godkjent psykologutdanning, gjerne psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • Det er en fordel med klinisk erfaring og gjerne erfaring fra kommunene
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Sertifikat klasse B
 • Det må fremlegges gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vektlegges, herunder selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

 • Det tilbys og legges til rette for spesialisering ved tilsetting av psykolog
 • Det legges til rette for vedlikehold/kompetanseutvikling for spesialister
 • Det legges til rette for veiledning
 • Det legges til rette for deltagelse i psykologfaglig nettverk
 • Lønn etter avtale
 • God barnehagedekning
 • Hjelp til å skaffe bolig


Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 26.05.2020.

Ytterligere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til kommunepsykolog Christin Wangen Sjølie, tlf: 906 54 921.

For stilling i Nesbyen og Flå kan også kommunalsjef Randi Karin Rustand kontaktes, tlf: 947 83 738, epost: randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no.


For stilling i Ål og Hol kan også følgende kontaktes:
Helse- og omsorgssjef i Ål Borghild Ulshagen, tlf: 992 87 898 eller helse- og omsorgssjef i Hol Borghild Moen, tlf: 970 58 804.

Søknad sendes

For stilling i Nesbyen og Flå finner du søknadsskjema her: https://nes-bu.easycruit.com
For stilling i Ål og Hol finner du søknadsskjema her: https://hol.easycruit.com

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

 

Hallingdal barneverntjeneste

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Ledige spennende stillinger i Hallingdal Barnevern - se her