Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Flå skole kan få behov for en lærerstilling fra 1. august 2021.

Søker må helst:

 • ha god kompetanse til å undervise i skolen og oppfylle de nye kompetansekravene
 • være en god klasseleder
 • ha god kompetanse på tilpasset opplæring
 • kunne knytte fagmål til tverrfaglighet

Søker bør i tillegg:

 • ha gode og trygge menneskelige egenskaper
 • ha evnen til å se den enkelte elev, skape tillit og gode relasjoner
 • ha god kompetanse på elever med spesielle behov
 • være selvstendig og initiativrik
 • ha god samarbeidsevne
 • ha godt humør og være en miljøbygger
 • være egnet for stillingen

Alle interesserte oppfordres til å søke!

Søknadsfrist 26. april 2021

Søknaden sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ, mrk. «Søknad lærerstilling».

Alternativt kan søknaden sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Nils Røkkum på e-mail nils.rokkum@flaa.kommune.no eller mobiltelefon 97434608.

Ledig ergoterapeutstilling

Det er ledig en 50 % fast stilling for ergoterapeut. Stillingen kan kombineres med en 50% prosjekt stilling med ansvar for å lede kommunens innovasjon- og utviklingsarbeid. Vi søker deg som vil være med å videreutvikle helse og omsorgstjenesten i vår kommune.

Denne stillingen vil tilhøre et tverrfaglig miljø og vil samarbeide med øvrige enheter i kommunen.

Stillingens oppgaver:

 • Ergoterapeuten har et tett samarbeid med fysioterapitjenesten
 • Arbeid med både barn, voksne og eldre
 • Sentral i arbeidet med habilitering og rehabilitering
 • Fokus på innovasjon, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
 • Kommunens syns- og hørselskontakt
 • Planlegge og iverksette mål og tiltak sammen med brukere
 • Kartlegge fysiske og kognitiv funksjon
 • Individuell trening og gruppe trening
 • Formidling av og tilpasning av hjelpemidler
 • Hjemmebesøk og tilrettelegging av hjemmesituasjonen for rehabilitering
 • Undervise og veilede ansatte, brukere og pårørende
 • Bidra aktivt i tverrfaglig samarbeid internt og ekstern
 • Bidra aktivt i fagutviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut
 • Gjerne videreutdanning i innovasjon og velferdsteknologi
 • Dokumentert norsk kompetanse
 • Beherske IKT verktøy, kommunen benytter Cos Doc som journalsystem
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse. Det arbeidssøkeren selv som må innhente politiattest, jf. politiregisterlovens §44

Personlig egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Struktur, god planleggingsevne, selvstendighet og initiativ som bidrar til
  tjenesteutvikling
 • Du er komfortabel med å ta selvstendige avgjørelser
 • Du er fleksibel og har evnen til å tilpasse deg endringer
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Du har fokus på utviklingsarbeid

Vi tilbyr:

 • Et aktivt fagmiljø med høyt engasjement
 • Kollegaer med tverrfaglig kompetanse
 • Kontorplass på Flåheimen med nærhet til andre yrkesgrupper
 • Tett samarbeid med kommunens vaktmester vedrørende hjelpemiddelformidling
 • En spennende arbeidsplass som stadig er under utvikling

Det blir lagt vekt på relevant erfaring, samarbeidsevne og personlig egnethet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder helse og omsorg,
Mette Jahr telefon 908 69 011.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Krav om politiattest før tiltredelse. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester, autorisasjon og CV med referanser sendes:

Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller postmottak@flaa.kommune.no 

Søknadsfrist: 28.4.2021

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Helsefagarbeider 50 % svangerskapsvikariat fra juni 2021 til mars 2022

Med mulighet for fast stilling. Todelt turnus med arbeid dag/kveld og helg.

Arbeidsoppgaver

 • Yte helse- og omsorgstjenester til våre brukere - uavhengig av boform, alder, diagnose eller funksjonssvikt og sikre at retten til brukermedvirkning er ivaretatt
 • Bidra til å sikre forsvarlig helse- og omsorgstjenester og at oppgaver som utføres er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier. HPR-nr. opplyses i CV
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Erfaring fra hjemmetjeneste, sykehjem og demensomsorg
 • Faglig dyktighet og allsidig erfaring
 • Førerkort kl. B
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring og interesse for hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
 • Kompetanse og erfaring fra demensomsorg vil bli vektlagt

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Praksis fra kommunale helse og omsorgstjenester
 • Evne til fleksibilitet, samt arbeide selvstendig og i team
 • Løsningsorientert med evne til planlegging og gjennomføring
 • Evne til å tenke tverrfaglig, kvalitetsbevisst, effektiv og strukturert
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke utvikling og forbedring av tjenesten
 • Opplæring og veiledning
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Vanlige kommunale ansettelses- og arbeidsvilkår

Andre opplysninger
Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til områdeleder pleie og omsorg, Kari Stillingen Rapp, 414 10 773 eller Enhetsleder helse og omsorg, Mette Jahr, 908 69 011

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/attester sendes innen 28.4.2021 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Kommunelege 60 % stilling - vikariat 

Flå kommune har ledig vikariat for lege ved Flå legekontor i tidsrommet 1.5.2021-15.6.2022, med mulighet for forlengelse.

Stillingens hovedfunksjoner:
Flå legekontor er et godt innarbeidet legekontor med 2 fastleger ansatt. Kontoret har dyktige helsesekretærer med lang erfaring og kommunen har ansettelsesansvaret.

Alt av utstyr og IKT systemer er kommunens ansvar å følge opp i samhandling med ansatte på kontoret.

Stillingen er tillagt fastlegeansvar og offentlige oppgaver (sykehjem, helsestasjon, beredskapsarbeid), ca. 5 timer pr. uke.

Legen har vaktforpliktelse ved Ringerike Interkommunale legevakt, Hønefoss.

Flå legekontor dekker daglegevakt i normalarbeidstiden.  

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller ha gjennomført 30 måneders klinisk tjeneste etter grunnutdanningen (cand.med. eller norsk autorisasjon), eller er under spesialisering.
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Vi ønsker oss en medarbeider som har:

 • gode evner innen kommunikasjon og samarbeid
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt
 • vilje til fagutvikling
 • førerkort og kan disponere egen bil. 

Vi kan tilby:

 • Trivelig arbeidsmiljø og faglig høy standard i kommunehelsetjenesten
 • Tilrettelegging for veiledning og spesialisering.
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Behjelpelig med å skaffe bolig 
 • Barnehageplass v/behov

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder helse og omsorg, Mette Jahr,
telefon 908 69 011

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Krav om politiattest før tiltredelse. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester, autorisasjon og CV med referanser sendes:

Flå kommune v/servicekontoret, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå  

Søknadsfrist: 3.mai 2021.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Vernepleier inntil 100 % fast stilling

Flå kommune har ledig 80-100 % fast stilling som vernepleier fra 1.5.2021. Er du autorisert vernepleier, gjerne med god erfaring fra arbeid med målrettet miljøarbeid? Er du interessert i å ta et faglig ansvar for utvikling av en ny tjeneste i Flå med en høy faglig kvalitet? Stillingen innebærer å sikre lovpålagte oppgaver og et godt samarbeid med hjem, helsetjeneste, skole, barnehage og andre interne og eksterne samarbeidspartnere. Det skal utarbeides planer som omfatter livsløpsperspektivet for innbyggere med utviklingshemming.

Ny spennende jobb til deg med interesse og kompetanse for utvikling av tjenester til barn og unge med utviklingshemming.

Stillingen får et ansvar for utvikling av en ny og fremtidsrettet tjeneste i Flå kommune. Tjenesten organiseres under tjenester til hjemmeboende.

Krav tilstillingen

 • Bachelor i vernepleie med autorisasjon

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utvikle plan og gjennomføring av et nytt tjenestetilbud til barn og unge med en funksjonsnedsettelse i Flå kommune
 • Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre samarbeidsmøter vedrørende tjenesten
 • Miljøterapeutiske og direkte brukerrettede oppgaver
 • Det stilles krav til å vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tjenesten
 • Faglig ansvarlig for tjenesten
 • Tjenesten er organisert under tjenester til hjemmeboende

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Erfaring fra helse- og sosialfaglig eller spesialpedagogisk arbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Aktiv og engasjert
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Evne til empati og sette tjenestemottakerens behov i sentrum
 • Krav om kunnskap til eksisterende lover og forskrifter
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Dokumentasjon i kommunens til enhver elektroniske systemer

Personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt. Du må ha førerkort og bil.

Vi kan tilby

 • Det er en lite tjeneste med gode muligheter for samarbeid på tvers med øvrige tjenester i kommunen, noe som allerde er etablert
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger
 • En varierende jobb med utfordringer og muligheter
 • Kurs, opplæring og veiledning
 • Turnus med arbeid hver 4. helg: dag, aften og medlever turnus på helg.
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Barnehageplass ved behov
 • Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder helse og omsorg,
Mette Jahr telefon 908 69 011 eller Anette Heiplass, leder for tjenester til hjemmeboende tlf 959 34 476.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Krav om politiattest før tiltredelse.

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester, autorisasjon og CV med referanser sendes: Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller postmottak@flaa.kommune.no

Søknadsfrist: 28.4.2021

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Helgestillinger - Flå kommune søker studenter,  helsefagarbeidere og assistenter til ledige faste helgestillinger i enhet helse og omsorg

Helgestillingene kan kombineres med utdanning eller annet arbeid. Helgestillingene har variable stillingsstørrelser og en kan etter behov og ønske velge å arbeide hver 2., 3. eller 4. helg. Helgestillingene kan også utarbeides som langvakter, hvis ønskelig.

Helgestillingene er nyttig for deg som ønsker å bli kjent med yrkesgruppene helsefagarbeider, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut eller en annen utdanning innen helse og omsorgsyrkene. Helgestillingene er kjekke å kombinere med utdanning både innenfor helse men også andre yrkesgrupper. En helgestilling kan også være midt i blinken for deg som har lyst og interesse av å arbeide med mennesker.

Arbeidsoppgaver

 • Yte helse- og omsorgstjenester til våre brukere - uavhengig av boform, alder, diagnose eller funksjonssvikt og sikre at retten til brukermedvirkning er ivaretatt
 • Bidra til å sikre forsvarlig helse- og omsorgstjenester og at oppgaver som utføres er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter

Ønskelige kvalifikasjoner men ikke et krav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Sykepleiestudenter eller autorisert sykepleier/vernepleier
 • Annen utdanning, erfaring eller interesse
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Førerkort kl. B
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert med evne til planlegging og gjennomføring
 • Evne til motta råd og veiledning
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke utvikling og forbedring av tjenesten
 • Opplæring og veiledning
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Vanlige kommunale ansettelses- og arbeidsvilkår

Andre opplysninger
Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder pleie og omsorg, Kari Stillingen Rapp 414 10 773 eller Anette Heiplass 959 34 476

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/attester sendes/leveres servicekontoret innen 28.4.2021 eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Vi søker sommervikarer til helse og omsorgstjenestene

Arbeidsoppgaver

 • Helse og omsorgsoppgaver til beboere på Flåheimen og til de som mottar hjemmetjenester.

Ønskelige kvalifikasjoner men ikke et krav

 • Interesse og evne til å arbeide med mennesker
 • Glede av å gjøre dagen god for beboere på Flåheimen
 • Aktiv og engasjert
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy, opplæring blir gitt
 • Gjerne førerkort kl. B, men ikke et krav
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert med evne til planlegging og gjennomføring
 • Evne til motta råd og veiledning
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning

Andre opplysninger
Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder pleie og omsorg, Kari Stillingen Rapp 414 10 773 eller Anette Heiplass 959 34 476

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/attester sendes/leveres servicekontoret innen 28.4.2021 eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Teamleder 100 % fast stilling og barnevernkonsulent/saksbehandler vikariat 100 %

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Hallingdal barnevernteneste er organisert i fire team: mottak /undersøking, tiltak, omsorg og familieteam.

Teamleiar
Me lyser ut ei 100 % fast stilling som teamleiar

Barnevernkonsulent/saksbehandlar
Me lyser ut eit vikariat, 100 % stilling fram til 31.08.2022

For fullstendig utlysningstekst, sjå www.aal.kommune.no.

Har du spørsmål om stillingane, ta kontakt med:

Helene Sagabråten, e-post: helene.sagabraten@aal.kommune.no,

Eller ta kontakt med Hallingdal barnevernteneste på tlf.nr. 32085310.

Søknadsfrist: 9. mai 2021

Send søknad via elektronisk søknadsskjema på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no under fana ledige stillingar.

Tilkallingsvikarer – Flå skole

Flå skole og skolefritidsordningen har til stadighet behov for tilkallingsvikarer!
Tror du dette kan være noe for deg, vennligst ta kontakt med oss.

Kontaktperson:
Flå skole, enhetsleder/rektor Nils Røkkum
Tlf. 32053634
E-mail: nils.rokkum@flaa.kommune.no

Tilkallingsvikarer i Flå kommunale barnehage 2021

Flå kommunale barnehage søker personer som har lyst til å jobbe sammen med en glad og positiv gjeng med ansatte og barn. Vi trenger tilkallingsvikarer som er engasjerte, lærevillige og fleksible. Barnehagen er opptatt av å danne gode relasjoner til barna og gi de en trygg og god barnehagedag.

Arbeidet gjøres etter avtale med barnehagen, noen ganger på kort varsel og andre mer planlagte. Vi gjør oppmerksom på at det å være tilkallingsvikar ikke gir fortrinnsrett til annen ansettelse.

Kvalifikasjoner:
Ingen krav om formell utdanning, men en fordel om du har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller erfaring fra arbeid i barnehage.

Det er innført krav om norskkunnskaper for de som skal arbeide i barnehagen. Dersom du har et annet språk enn norsk som førstespråk, må du ha gjennomført norskprøve og ha oppnådd A2 på delprøven i skriftlig framføring og B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Ingen søknadsfrist, bare send søknad på mail, så kontakter barnehagen søkere etter behov.

Før ansettelse vil det være krav om politiattest.

Kontaktperson:
Styrer/enhetsleder Inger Iren Listøen
Mob:95752788                 
Mail: inger.iren.listoen@flaa.kommune.no