Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ledige stillinger

Jobb i Hallingdal

Trivselsassistent - Til ungdom mellom 16 og 18 år - Sommerjobb?

Flå kommune søker trivselsassistenter til Flåheimen sykehjem.

Vi ønsker å prøve ut ordning med trivselsassistenter når det er sommerferie. Arbeidstiden vil være hverdager, fra mandag til fredag klokken 0800 – 1530. Dersom du kan jobbe uke 28, 29 og 30 er du velkommen til å søke. Det blir ansatt to trivselsassistenter ved sykehjemmet. Noen aktiviteter kan dere planlegge å gjøre i fellesskap – andre ting gjør dere alene.

Arbeidet vil bestå i trivselsaktiviteter for beboerne, som for eksempel; være ute, gå tur, sykkeltur med elektrisk sykkel, snakke sammen, spill, lesing, sang, musikk mm. Du skal ikke delta i pleie og stell, men for å bli kjent i miljøet, er det en forutsetning at du deltar og hjelper til ved måltider.

Du som søker må være glad i å være sammen med eldre mennesker, og andre som har ekstra behov for hjelp og bistand. Du må være ærlig og pliktoppfyllende. Har du i tillegg en hobby eller interesse du kan skape trivsel med, er det veldig bra, men det er ikke et krav.

Vi tilbyr et trivelig møte med arbeidslivet i pleie- og omsorg og lønn i henhold til tariff.

Kontakt Kari S. Rapp, telefon 414 10 773 dersom du har spørsmål om stillingen.
Send kort søknad på e-post til kari.stillingen.rapp@flaa.kommune.no

Søknadsfrist er 6. juli 2022

100 % fast stilling, psykolog/PP-rådgiver (40 % behandler og 60 % PP-rådgiver) - 3. gangs utlysning

Tjenesten ønsker, i samarbeid med Gol vidaregåande skule, å etablere en psykologstilling. Arbeidsoppgavene vil være delt mellom arbeid som klinisk utøvende psykolog opp mot elever i videregående skole (40%) og PP-rådgiver (60%)

Vi søker deg som ønsker spennende utfordringer og gode kollegaer i et tverrfaglig miljø. Som kan arbeide selvstendig, analytisk og systematisk i et nært samarbeid med andre for å sikre god faglig forsvarlighet i behandling, utredning og utforming av tiltak. Det er viktig at du er trygg i kommunikasjon med sårbare ungdommer (og deres nære), og at du er robust og tåler å stå i motstand.

Arbeidsoppgaver

 • Tilby individuelle støttesamtaler og veiledning i grupper.
 • Bidra med veiledning og støtte til ansatte på Gol vidaregåande skule og være en del av skolehelsetjenesten på skolen.
 • Gjennomføre sakkyndige utredninger hvor balansen mellom kravene til elevenes utvikling, pedagogisk tilrettelegging og juridiske rettigheter ivaretas.
 • Veilede skolene ved utvikling og gjennomføring av tilpasset undervisning for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Om oss

Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling. Som ansatt må du benytte egen bil i tjenesten, med godtgjørelse. Ansettelse skjer på kommunale vilkår, med konkurransedyktig lønn og tjenestepensjon i KLP.

Krav til kompetanse

 • Psykolog/-spesialist med norsk autorisasjon.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og gode kommunikasjonsferdigheter er et krav.
 • Innehar kompetanse på barn- og unges utvikling.
 • Gode relasjonsferdigheter.
 • Bidragstyter til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjør en viktig faktor for ansettelse.

Ønsket kompetanse

 • Erfaring med veiledning- og utviklingsarbeid, og kjennskap til/erfaring med bruk av test og kartleggingsverktøy.
 • Førerkort klasse B

Vi kan tilby

 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjerende tverrfaglig fagmiljø.
 • Gode muligheter for kurs- og kompetansehevingsprogram.

Søknad Søknadsfrist: 10.08.2022
Send søknad til: ppt@pptogot.no

Om stillingen
Stillingstittel: Psykolog
Sted: Sentrumsvegen 93, 3550 Gol
Ansettelsesform: Fast
Heltid/deltid: Heltid
Antall stillinger: 1
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid
Oppstart: 01.08.2022

Kontaktperson for stillingen
Kontaktperson: Gry E. Bjerknes
Stillingstittel: Daglig leder
Telefon: 97164226
Epost: Gry.Elisabeth.Bjerknes@pptogot.no

Om arbeidsgiveren
Arbeidsgiver: Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj nedre Hallingdal IKS
Hjemmeside: https://www.pptogot.no

PPT og OT nedre Hallingdal IKS - Postboks 93 (Sentrumsvegen 93), 3550 Gol.

PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Vi er også Viken fylkeskommunes PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Hallingdalregionen. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er 10,3 fagstillinger inkl. lederressurs og kontorstøtte i selskapet. Vår verdiplattform er at tjenestene skal være tilgjengelige, helhetstenkende, profesjonelle og faglig kompetente.

100 % fast stilling i tjenesten psykisk helse barn og unge i Flå kommune

Stillingen er nyopprettet i tjenesten psykisk helse barn og unge og er organisert i helsestasjon og skolehelsetjenesten med et tett samarbeid med øvrige tjenester i kommunen.
Stillingen kan eventuelt deles og arbeidsoppgaver kan omorganiseres internt i tjenesten avhengig av søkers kvalifikasjoner. Flå kommune starter i august med et innovasjonsprosjekt med fokus på Oppvekstreformen, og denne stillingen skal med i prosessen som har et overordnet fokus på «en dør inn til tjenestene».

Vi søker en medarbeider med:

 • Helse-/sosialfaglig Bachelor utdanning. Det er ønskelig med videreutdanning i helsesykepleie, psykisk helsearbeid eller familieterapi.
 • Kunnskap/erfaring i konfliktarbeid og det å veilede og støtte familier i sårbare livsfaser.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge og deres familier
 • Gode evner til samarbeid og kan både arbeide selvstendig og i team.
 • Gode evner til relasjonsbygging og nettverksarbeid
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Førerkort

Ansvarsområde:

Fokusområder kan være tidsbegrensede tiltak innenfor:

 • Lavterskeltilbud til familier med bekymringer, psykiske belastninger eller vansker 
 • Forsterket foreldreveiledning til sårbare familier
 • Tidsbegrenset praktisk bistand i hjemmet kan være aktuelt
 • Veilede personell på fritidsarenaer med tanke på tilrettelagte aktiviteter
 • Gruppetiltak relatert konflikter på skolen
 • Individuell oppfølging
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Vi kan tilby:

 • Trivelig arbeidsmiljø og faglig høy standard i kommunehelsetjenesten
 • En tjeneste i utvikling
 • Veiledning
 • 100 % barnehagedekning
 • Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring
 • Gode pensjonsordninger

Det blir lagt vekt på relevant erfaring, samarbeidsevne og personlig egnethet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende helsesykepleier Siv Merethe Glesne tlf. 95148061 eller enhetsleder helse og omsorg Mette Jahr tlf. 908 69 011.  

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Krav om politiattest før tiltredelse. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål, attester, autorisasjon og CV med referanser sendes:

Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller postmottak@flaa.kommune.no  


Søknadsfrist: 8.7.2022  

Vil du være støttekontakt?

Flå kommune har behov for personer som ønsker å være støttekontakt.
Kommunen kan tilby støttekontakt til barn og voksne.

Den viktigste oppgaven er oftest å hjelpe den enkelte til en mer meningsfull fritid gjennom sosialt samvær og fritidsaktiviteter.

En støttekontakt må:

 • Være over 18 år
 • Være interessert i å arbeide med mennesker.
 • Være stabil og pålitelig.
 • Kunne samarbeide og sette grenser.

Det er en fordel å disponere bil. Støttekontakter må fremvise politiattest.
Støttekontakt lønnes etter veiledende satser KS direktiver og får dekket kjøreutgifter.

Er dette noe du kunne tenke deg?

Ta kontakt med:
Kirsti A. Ekeren
Saksbehandler Helse og omsorg
Tlf: 90364999