Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Sykepleier 100 % Fast stilling – Enhet helse og omsorg

100 % fast stilling, todelt turnus med arbeid dag/kveld.

Arbeidsoppgaver

 • Yte helse- og omsorgstjenester til våre brukere - uavhengig av boform, alder, diagnose eller funksjonssvikt og sikre at retten til brukermedvirkning er ivaretatt
 • Bidra til å sikre forsvarlig helse- og omsorgstjenester og at oppgaver som utføres er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr. opplyses i CV
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Erfaring fra hjemmetjeneste/sykehjem
 • Faglig dyktighet/allsidig erfaring
 • Førerkort kl. B
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring og interesse for hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Praksis fra kommunale helse og omsorgstjenester
 • Evne til fleksibilitet, samt arbeide selvstendig
 • Løsningsorientert med evne til planlegging og gjennomføring
 • Evne til å tenke tverrfaglig, kvalitetsbevisst, effektiv og strukturert
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø med dyktige kollegae
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke utvikling og forbedring av tjenesten
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Vanlige kommunale ansettelses- og arbeidsvilkår

Andre opplysninger
Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktinformasjon
Enhetsleder helse og omsorg, Mette Jahr, 908 69 011
Søknad med CV og bekreftede vitnemål/attester sendes innen 2. januar 2019 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Fagutviklingssykepleier 100 % stilling

Flå kommune har ledig for snarlig tiltredelse stilling i Enhet helse og omsorg.

Fagutviklingssykepleier 100 % stilling
Flå kommune ønsker å satse på fagutvikling og forbedringsarbeid. Kommunen har fokus på folkehelse, velferdsteknologi, mestring og forbedringsarbeid.

Til Enhet helse og omsorg ønsker vi oss en stolt sykepleier som brenner for faget, er i stand til å gå foran, inspirere og lede andre. Har du styrke og mot til å nå dine mål – samtidig som du forstår at samarbeid er nødvendig for å nå målene? Er du villig til å møte brukere og ansatte med glede, omsorg og respekt og åpen for at arbeidsprosesser hele tiden er i forandring?

Da kan du bli vår nye fagutviklingssykepleier i fast 100 % stilling.

Arbeid i turnus med arbeid hver 3. helg.  2 dager i uken er satt av til fagutvikling. For øvrig vil det være dagarbeidstid ukedagene. Dag/aften på helg.

Arbeidsoppgaver

 • Yte tjenester til våre brukere - uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt og sikre at retten til brukermedvirkning er ivaretatt
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester og at oppgaver som utføres er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk
 • Kartlegge områder hvor det er behov for økt kompetanse og sørge for å kvalitetssikre opplærings- og utviklingstiltak
 • Bidra til at kvalitetskrav i lover og forskrifter oppfylles
 • Faglig veiledning og undervisning
 • Ferdighetstrening
 • I samarbeid med enhetens rådgiver bidra til at nødvendige rutiner og prosedyrer utarbeides/implementeres
 • Nært samarbeid med områdeleder pleie og omsorg
 • Delta i prosjekter/aktuelle interkommunale nettverksgrupper
 • Enhetens ressursperson i forhold til Terapeutisk konflikthåndtering (TKE) og Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens (TID). Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr. opplyses i CV
 • Relevant erfaring, gjerne fra undervisnings-/utviklingsarbeid
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Erfaring fra hjemmetjeneste/sykehjem
 • Faglig dyktighet/allsidig erfaring
 • Førerkort kl. B
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige Egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet, samt arbeide selvstendig
 • Løsningsorientert med evne til planlegging og gjennomføring
 • Evne til å tenke tverrfaglig, kvalitetsbevisst, effektiv og strukturert
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Turnus: dagarbeidstid ukedager, med arbeid hver 3. helg dag/kveld
 • 2 dager pr. uke satt av til fagutvikling
 • Et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Mulighet til å påvirke utvikling og forbedring av tjenesten
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktinformasjon
Enhetsleder helse og omsorg, Mette Jahr, 908 69 011

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/attester sendes innen 2. januar 2019 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 FLÅ, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Vi søker LEDER til vår nye flotte barnehage – Års vikariat (fra februar 2019) 

Nye Flå barnehage er en 3 (4)-avdelings barnehage, med barn i alderen 1 – 5 år. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser nær sentrum i Flå kommune og vi flyttet inn i april.

Prosjektet «Livsmestring i et inkluderende læringsmiljø» er godt i gang.  Barnehagen jobber innenfor 3 satsningsområder:

 • Forebygging av utestenging, krenkelser og mobbing.
 • Foreldreveiledning
 • Lærende organisasjon

Vi ønsker deg som

 • er utdannet barnehagelærer, og som er målbevisst og strukturert.
 • har ledererfaring, god økonomforståelse, er faglig dyktig og som kan lede/veilede ditt personale.
 • som evner å kommunisere godt og tydelig med dine medarbeidere.
 • inspirator, motivator og pådriver for å fremme pedagogisk utvikling
 • er personlig egnet

Vi kan tilby

 • flotte, godt kvalifiserte og motiverte medarbeidere
 • engasjerte barn og foreldre
 • et faglig orientert arbeidsmiljø
 • veiledning
 • kurs

Ellers vil oppfølging av personale i ulike sammenhenger, saksbehandling, økonomiplan/handlingsplan, andre faglige planer, informasjon i og utenfor virksomheten, foreldresamarbeid og koordinering av aktiviteter være en del av din hverdag.

Det finnes gode nettverk lokalt og regionalt du vil kunne dra nytte av, og stillingen inngår i rådmannen sin ledergruppe.

Vi har fleksitid, og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Avlønning i henhold til kompetanse.
Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse i stillingen.

For øvrig blir du ansatt på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglement.  Referanser bes oppgitt.

Spørsmål om stillingen kan rettes nåværende styrer Aina S. Plassen, tlf. 92 81 59 30 evt. til rådmann Odd Egil Stavn, tlf. 32 05 36 00 eller personalsjef Britt H. Thalerud, tlf. 906 81 458.

Søknad m/ CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:Flå kommune, Personalkontoret,Sentrumsvegen 24, 3539 Flå                         

Søknadsfrist: 5. desember 2018