Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Daglig leder Flå frivilligsentral - 60% fast stilling

Flå kommune har ledig stilling som daglig leder for Flå frivilligsentral i 60% fast stilling. Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt og møtested for mennesker, lag/foreninger og offentlige instanser, tilknyttet vårt nærmiljø, der mennesker gjennom sitt engasjement bidrar til egenutvikling og forbedring av enkeltmenneskers og lokalmiljøets livskvalitet. Kommunen er eier av frivilligsentralen og har arbeidsgiveransvar for daglig leder, mens styret har ansvar for innholdet i daglig drift og er nærmeste støttespiller for daglig leder.  Daglig leder skal i samarbeid med styret, lag/foreninger og andre bygge opp og utvikle Flå frivilligsentral til å bli et ressurssenter for frivillighet i kommunen. Vi søker derfor etter:

Daglig leder -60% stilling med ansvar for følgende hovedoppgaver:

 • Daglig ledelse av sentralen og følge opp retningslinjer, vedtak og pålegg som styret og årsmøtet fastsetter.

 • Stimulere til og organisere samarbeid mellom sentralen, organisasjonene og det offentlige om frivillig innsats, samt være koordinator for den frivillige innsatsen som ytes via sentralen eller andre frivillige/lag/organisasjoner.

 • Opplæring og veiledning av frivillige.

 • Sekretærfunksjon for Årsmøtet og styremøter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning, relevant yrkeserfaring/oppnådde resultater og personlig egnethet/skikkethet for stillingen vektlegges.

 • Stort engasjement, samarbeidsevne og evne til å motivere og koordinere.

 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet.

 • God framstillingsevne muntlig og skriftlig.

 • Evne/vilje til å løse praktiske oppgaver og situasjoner.

 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.

 • Økonomisk innsikt og gjerne erfaring med budsjett og regnskap.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte, varierte og utviklende arbeidsoppgaver.

 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP.

 • Selvstendig stilling

 • Variert og fleksibel arbeidstid basert på noe ettermiddags-, kvelds og helgearbeid.

 • Et engasjert og motivert eierskap

Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef Britt Thalerud eller styreleder for Flå frivilligsentral Siv Merethe Glesne, tlf 32053600. Skriftlig søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes innen 31.august 2018 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Erfaringskonsulent rus og psykisk helsetjeneste 20 % stilling - 1 års engasjement med mulighet for forlengelse

Rus og psykisk helsetjeneste gir tilbud til voksne med utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus. Målsettingen er å bidra til økt livskvalitet gjennom hjelp og støtte til å mestre hverdagen, mulighet til aktivitet og bygging av nettverk.  Tilbudet omfatter individuell oppfølging, dagsenter og arbeids- og aktivitetsgruppe.

Målsetting:
Tjenesten ønsker å styrke brukerperspektivet og øke brukermedvirkningen i utforming og gjennomføring av tilbudene. Erfaringskonsulenten skal bidra med kunnskap og kompetanseutvikling i dette arbeidet.  Kommunen har fått tilskudd fra Fylkesmannen til å ansette erfaringskonsulent.

Arbeidsoppgaver:

Være pådriver og inspirator for økt brukermedvirkning og medbestemmelse gjennom
-          Deltakelse i planleggings- og utviklingsarbeidet i tjenesten
-          Utvikling av gruppetilbud og møtesteder
Arbeidsoppgavene vil bli tilpasset den enkeltes kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring som pasient, bruker og/eller pårørende av tjenester innen psykisk helse og rusfeltet
 • Ha et avklart forhold til egne helseutfordringer og erfaringer
 • Være villig til å bruke og dele egne erfaringer
 • Evne til å samarbeide i team.
 • Fordel med førerkort klasse B og noe IT-kunnskaper

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Tilsetting og lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til Kari Ribberud, telefon 90890977.

Søknad sendes Flå kommune v/ servicekontoret, Sentrumsvn. 24, 3539 FLÅ eller på e-post til postmottak@flaa.kommune.no innen 20.8.2018

Idrettskonsulent – 20 % fast stilling

Flå kommune søker idrettskonsulent i 20 % stilling.  Stillingen ble opprettet i 2017 for å hjelpe og legge til rette for ildsjeler i frivillige lag og foreninger.  Idrettskonsulenten skal støtte og veilede lag og foreninger så langt det lar seg gjøre innenfor den tid som er til rådighet.

Arbeidsoppgaver:

 • Organisering, rapportering og generelt hjelpe med administrative oppgaver
 • Arrangement
 • Annet, i samråd med frivilligheten

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Interesse for idrett og for å arbeide med frivillige organisasjoner
 • Strukturert og selvstendig
 • Evne og vilje til å sette seg inn i forskjellige regelverk
 • Gode samarbeidsevner
 • Generelt gode datakunnskaper 

Vi tilbyr:

 • En spennende og meningsfylt jobb hvor resultater vises i lokalsamfunnet
 • Selvstendig stilling
 • Variert og fleksibel arbeidstid 

Stillingen er organisert i rådmannen sin stab og avlønning blir i henhold til kvalifikasjoner og ansiennitet.
Spørsmål om stillingen kan rettes til rådmann Odd Egil Stavn, tlf. 90 13 99 58
Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes
FLÅ KOMMUNE, Personalavdelingen, 3539  FLÅ eller på epost til postmottak@flaa.kommune.no.

Søknadsfrist 31. august 2018.