Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ledige stillinger

Er du vår nye fastlege

Vi har ledig fast 80 - 100 % stilling for lege ved Flå legekontor fra 01.06.24. Legekontoret er et godt innarbeidet med 2 fastleger. Kontoret har dyktige helsesekretærer/sykepleiere med lang erfaring. Leger og helsepersonell er kommunalt ansatte.

Om dere et legepar som ønsker å søke, kan vi også tilby et fulltidsvikariat på 1 år.

Kommunen er ansvarlige for moderne lokaler, helsepersonell, materiell og fagsystemer. Stillingen er tillagt fastlegeansvar, og 20 % av stillingen skal dekke offentlige oppgaver.

Legen har vaktforpliktelse ved Ringerike Interkommunale legevakt, Hønefoss.

Legekontoret dekker daglegevakt i normalarbeidstiden.

Vi er i en søkeprosess for å bli registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin.

Kvalifikasjoner

 • Krav om gyldig legeautorisasjon
 • Du har gjennomført turnustjeneste
 • Du er spesialist i allmennmedisin eller villig til å starte på denne spesialiseringen
 • Du behersker og formulerer deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en faglig engasjert, selvstendig lege, men også en som kan samarbeide godt i team. Er du i tillegg strukturert, finner løsninger og har evne til å kommunisere godt med pasienter og ansatte er du rette person.

Du må ha førerkort og kunne disponere egen bil.  

Vi tilbyr

 • Godt innarbeidede pasientlister
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • En spennende, selvstendig og utfordrende jobb mede store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass.
 • En tjeneste i utvikling
 • Fast lønn og gunstig bonusordning
 • God pensjonsordning i KLP
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Eventuelt barnehageplass
 • Flå Pakka  

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon ta kontakt med:
Bodil Johansen, helse og omsorgssjef  
Epost: bodil.johansen@flaa.kommune.no  
Mobil: 92 13 24 60

Roger Hyldmo, fastlege
Epost: roger.hyldmo@flaa.kommune.no
Mobil: 48 13 24 75

Ansettelse skjer i.h.t gjeldende lov- og avtaleverk.
Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart.

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:

Postmottak@flaa.kommune.no eller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå. Merk «søknad fastlege»  

Søknadsfrist: 24.03.24

Intern utlysning institusjon/hjemmetjeneste

Vi har følgende ledige helsefagarbeider stillinger i institusjon/hjemmetjenesten:

 • 51,1 % fast stilling i todelt turnus med arbeid dag/kveld og 2 helger på 12 uker
 • 21,30 % fast helgestilling 3.hver helg

Arbeidsoppgaver:

 • Yte helse- og omsorgstjenester til våre brukere - uavhengig av boform, alder, diagnose eller funksjonssvikt og sikre at retten til brukermedvirkning er ivaretatt.
 • Bidra til å sikre forsvarlig helse- og omsorgstjenester og at oppgaver som utføres er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet helsefagarbeider med norsk autorisasjon.
 • Personer uten formell kompetanse kan søke.
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy.
 • Erfaring fra hjemmetjeneste/sykehjem.
 • Faglig dyktighet/allsidig erfaring.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Brennende engasjement for faget.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Vant til å jobbe kunnskapsbasert og trives med denne måten å jobbe på.
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også kunne bidra i team.
 • Evne til å arbeide målrettet.
 • Kunne strukturere egen hverdag.
 • Gode evner til relasjonsbygging og nettverksarbeid.
 • Være løsnings - og utviklingsorientert.
 • Evne til å være fleksibel i arbeidshverdagen.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Faglig utviklende og spennende arbeidsmiljø.
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å påvirke utvikling og forbedring av tjenesten.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning.

Kontaktinformasjon:

Områdeleder institusjon, Kari S. Rapp, telefon 414 10 773.

Områdeleder Anette Heiplass, telefon 959 34 476.

Ansettelse:

Ansettelse skjer i.h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart.

Søknad:

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:

Postmottak@flaa.kommune.no eller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Merk «søknad helsefagarbeider»

Søknadsfrist: 03.03.2024.

Barnehagelærere i Flå kommunale barnehage

I Flå kommunale barnehage har vi ledig barnehagelærerstillinger fra og med 1.augst 2024. både faste og vikariater, hele og deltidsstillinger.

Vi er en 4 avdelings barnehage med barn i alderen 10 mnd - 6 år. Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser med blant annet gapahuk i nærmiljøet og bare en liten gåtur til sentrum med bibliotek, svømmehall, idrettshall og skole. I vår barnehage er barna i fokus og hverdagen preges av et engasjert og tilstedeværende personale. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen vår er «vi skaper dagen» og gir mening til jobben vi gjør, sammen skaper vi magiske dager.

Vi søker deg med et stort engasjement for barn og barns rettigheter, som er en varm og faglig engasjert barnehagelærer og som ønsker å bidra til god kvalitet i Flå kommunale barnehage.

Flå kommunale barnehage jobber for å være psykisk helsefremmende, med utgangspunkt i juridiske rammer og med kunnskap om hva som er til barns beste. Dette innebærer blant annet fokus på inkluderende lekemiljøer og de voksnes relasjonskompetanse.

Vi jobber for at barnehagen skal være en arena som kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne. Vi er opptatt av å være en del av laget rundt barnet. Vi jobber systematisk med kompetanseutvikling og er opptatt av å være en lærende organisasjon.

Krav til stillingen:

 • Bestått barnehagelærer-/ førskolelærerutdanning (bachelor 180 studiepoeng)
 • Gyldig politiattest

Kvalifikasjoner:

 • Gode lederegenskaper.
 • God evne til å organisere og strukturere.
 • Kunnskap om barns rettigheter.
 • Faglig engasjert og motivert, med evne til refleksjon og nytenkning.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Selvstendig, ansvarsfull og med god gjennomføringsevne.
 • Åpen, nysgjerrig og evne til å skape engasjement.
 • Personlig og profesjonell egnethet vektlegges.

Menn oppfordres til å søke, Hallingdal har regional MIB-gruppe (menn i barnehagen).

Ansvarsoppgaver/ arbeidsoppgaver:

 • Lederfunksjon for en eller flere grupper.
 • Innfri barns rettigheter, og ansvar for barns helhetlige trivsel og utvikling.
 • Ansvar for samarbeid med foreldrene, planlegging og gjennomføring av foreldremøter.
 • Bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon.
 • Ha kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsform, og viktigheten av å tilby gode lekemiljøer for barn.
 • Gjøre bærekraftige pedagogiske valg.
 • Ha kunnskap om og være opptatt av å skape inkluderende fellesskap, der barn er meningsfulle aktører og bidragsytere.
 • Ansvar for pedagogisk utvikling og ledelse i barnehagen.
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering.
 • Ansvar for god organisering og struktur av barnehagedagen.

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen.
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede.
 • Et faglig orientert arbeidsmiljø.
 • Veiledning og kurs.
 • God pensjonsordning.
 • Behjelpelig med å skaffe bolig.
 • barnehageplass.

Kontakt:

Ta gjerne kontakt med styrer Inger Iren Listøen Halstensen.

E-post inger.iren.listoen.halstensen@flaa.kommune.no

Tlf: 32053675/95752788

Eller oppvekstsjef i Flå kommune Anita Juul Storeli

E-post anita.juul.storeli@flaa.kommune.no

Tlf.: 32053604/90665135

Ansettelse:

Ansettelse skjer i.h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart.

Søknad:

Søknad m/CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:

Postmottak@flaa.kommune.no mrk «søknad barnehagelærer»

Søknadsfrist 04.03.2024

Undervisningsstillinger ved Flå skole

Har du lyst til å jobbe i en skole som har fokus på trygt, godt og inkluderende skolemiljø, tilpasset opplæring, lek og praktisk læring? Da må du søke på jobb som lærer på Flå skole!

I Flå kommune har vi ledige undervisningsstillinger i grunnskolen fra og med 1.augst 2024, både faste og vikariater, hele og deltidsstillinger. Stillingene vil kunne være knyttet til alle trinn, fra 1.-10. trinn, og kontaktlærerfunksjon kan påregnes. Flå skole har ca. 110 elever.

På Flå skole jobber vi aktivt for et inkluderende læringsmiljø der alle elever opplever mestring. Vårt satsningsområde er kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Våre elever har rett på et trygt, godt og inkluderende skolemiljø som fremmer helse, trivsel, inkludering og læring. Vi har fokus på tidlig innsats og er en dysleksivennlig skole. I tillegg er vi en MOT-skole med fokus på ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Flå kommune ligger i Hallingdal, sentralt på Østlandet – kun 1,5 times reisetid fra Oslo og Drammen, og 45 min. fra Hønefoss. Kommunen har ca. 1100 innbyggere, og har et godt barnehage- og skoletilbud samt gode tjenester innen kultur, helse og omsorg.

 Fritids- og friluftstilbudene er gode i kommunen med blant annet idrettsanlegg, flerbrukshall, svømmebasseng, flere skitrekk, tur- og sykkelstier mm.

Vi kan tilby

 • Spennende og meningsfulle oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Gode pensjonsordninger

Ønskede kvalifikasjoner

 • ha god kompetanse til å undervise i skolen og oppfylle kompetansekravene for lærer
 • være en god klasseleder som skaper gode relasjoner
 • ha god kompetanse på tilpasset opplæring
 • kunne knytte fagmål til tverrfaglighet
 • ha gode og trygge menneskelige egenskaper
 • ha evnen til å se den enkelte elev, skape tillit og gode relasjoner
 • ha god kompetanse på elever med spesielle behov
 • være selvstendig og initiativrik
 • ha god samarbeidsevne
 • ha godt humør og være en miljøbygger
 • være egnet for stillingen

Kontakt

Ta gjerne kontakt med rektor Guro Bottolfs Thalerud.

E-post guro.bottolfs.thalerud@flaa.kommune.no

Tlf: 32053634/48042845

Eller oppvekstsjef i Flå kommune Anita Juul Storeli

E-post anita.juul.storeli@flaa.kommune.no

Tlf.: 32053604/90665135

Ansettelse:

Ansettelse skjer i h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart.

Søknad:

Søknad m/CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:

Postmottak@flaa.kommune.no mrk «lærer Flå skole»

Søknadsfrist 04.03.2024

Vi søker ferievikarer til institusjonstjenesten og hjemmetjenesten

Vi søker etter helsefagarbeidere, helsefag-elever og medisin-/syke-/vernepleierstudenter, pensjonister til å jobbe i vår virksomhet i sommer. Assistenter med relevant erfaring vil også bli vurdert. Vi tilbyr sommervikariater fra uke 25 til og med uke 32.

Er du på utkikk etter en utfordrende, lærerik og spennende sommerjobb? Da kan du være den vi er ute etter! Vi er stolte av de tjenester vi tilbyr og har høy trivsel blant våre ansatte.

Vi yter tjenester til hjemmeboende og pasienter på institusjon, og våre ansatte arbeider integrert. Vår målsetning er at våre brukere skal oppleve gode og kvalitative tjenester. Dette gir brukerne mulighet til å bo hjemme på en trygg måte hele livet. Hverdagsmestring benyttes som arbeidsmetode og vi gir tjenester til brukere i alle aldersgrupper, og med ulike helseutfordringer. Dette krever individuelt tilpassede tjenester som kontinuerlig er i utvikling.

Vi kan tilrettelegge med fleksibel turnus, og være behjelpelige med bosted.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Pasient og pårørendeoppfølging
 • Stell og pleie
 • Tverrfagligarbeid
 • Legemiddelhåndtering (for deg som har legemiddelkurs)
 • Dokumentasjon

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Evne til å samarbeide i team
 • Fleksibel
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å ta initiativ
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fordel med førerkort klasse B,
 • IT-kunnskaper

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

VI KAN TILBY:

 • Trivelig arbeidsmiljø og faglig høy standard i helse- og omsorgstjenesten.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Godt og utviklende arbeidsmiljø

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved:

Anette Heiplass, områdeleder tlf. 95 93 44 76

Kari Stillingen Rapp, områdeleder tlf. 41 41 07 73

Ansettelse:

Ansettelse skjer i.h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart

Søknad:

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til:

postmottak@flaa.kommune.no eller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Søknadsfrist: 30.04.2024.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende fram til søknadsfristens utløp.

Tilkallingsvikarer - Barnehage, skole og SFO

Vil du være med på laget?

Oppvekstsektoren i Flå kommune har jevnlig behov for flere tilkallingsvikarer i barnehagen, skolen og SFO.

Vi søker deg som er positiv, har pågangsmot, viser omsorg og har lyst til å jobbe med barn og unge. Det er ingen krav om formell utdanning, men det er en fordel om du er pedagog, har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller har erfaring fra arbeid i barnehage, skole eller SFO.

Vi kan love deg en arbeidshverdag med spennende og varierte arbeidsoppgaver og mye latter, smil og glede. 

Lønn etter avtale og den er timebasert. Arbeidsforholdet er regulert av hovedtariffavtalen.  Dersom det blir inngått avtale om å være tilkallingsvikar, må det legges fram godkjent politiattest.  

Er dette noe du kan tenke deg eller som kan passe for noen du kjenner?
Ta kontakt med oss:

 • Flå barnehage - Styrer Inger Iren Listøen tlf. 95752788
 • Flå skole – Rektor Guro Bottolfs Thalerud, tlf. 48042845

Eller

 • Oppvekstsjef - Anita Juul Storeli, tlf. 90665135

Nøl ikke med å søke - vi vil ha deg med på laget!

Søknader sendes postmottak@flaa.kommune.no og merkes tilkallingsvikar i oppvekst Flå kommune. 

Søknadsfrist: Søknader blir behandlet fortløpende.

Vil du være støttekontakt?

Flå kommune har behov for personer som ønsker å være støttekontakt.
Kommunen kan tilby støttekontakt til barn og voksne.

Den viktigste oppgaven er oftest å hjelpe den enkelte til en mer meningsfull fritid gjennom sosialt samvær og fritidsaktiviteter.

En støttekontakt må:

 • Være over 18 år
 • Være interessert i å arbeide med mennesker.
 • Være stabil og pålitelig.
 • Kunne samarbeide og sette grenser.

Det er en fordel å disponere bil. Støttekontakter må fremvise politiattest.
Støttekontakt lønnes etter veiledende satser KS direktiver og får dekket kjøreutgifter.

Er dette noe du kunne tenke deg?

Ta kontakt med:
Kirsti A. Ekeren
Saksbehandler Helse og omsorg
Tlf: 90364999