Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Roppe bru redusert totalvekt

Det er innført redusert totalvekt for kjøretøy på Roppe bru fra 40 tonn til 7,5 tonn totalvekt.
Årsaken er konstruksjonsmessige feil på Roppe bru som må utbedres. Reduksjon er allerede trådt kraft og vil vare inntil brua er utbedret.

Endringen fører til en del praktiske endringer som følger:

-  Renovasjonsstasjonen som i dag ligger på Roppemoen flyttes til Gulsvikskogen i området hvor det er grustak i dag. Avkjøring ca. 300 meter lengere syd for dagens avkjøring fra riksv.7.

Se egen kunngjøring fra Hallingdal Renovasjon.

- Transport til og fra næringsdrivende på Roppe løses ved å mellomlagre på samme område som ny midlertidig renovasjonsstasjon etableres.
Det gjøres avtaler med den enkelte næringsdrivende for videre transport.

Flå kommune beklager situasjonen som har oppstått, og jobber for å få utbedret de konstruksjonsmessige feilene så snart som praktisk mulig.

Flå kommune kommer tilbake med mer informasjon når skadeomfang og tid for utbedring er mer klarlagt.

 

 

Sist endret: 02.05.2022