Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Nyvalg av dommere

Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?
Flå kommune skal foreta nyvalg av meddommere, skjønnsmedlemmer samt medlemmer til Hallingdal forliksråd i løpet av medio 2024.
Ny dommerperiode gjelder fra 01.01.2025.

Valget omfatter disse vervene

  • Medlemmer og varamedlemmer til Hallingdal forliksråd
  • Meddommere til tingretten
  • Meddommere til Borgarting lagmannsrett
  • Skjønnsmedlemmer
  • Jordskiftemeddommere

Innspill til kandidater må meldes til postmottak i Flå kommune.

I tillegg må medlem/meddommere fra forrige periode som ikke ønsker å stille til gjenvalg melde fra til kommunen innen denne fristen.

Vil du være meddommer, eller har forslag til kandidater, send e-post til postmottak@flaa.kommune.no innen 28.04.24

Sist endret: 12.04.2024