Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Nedgravde oljetanker

Fyrer du med olje?

Fra 1.1.2020 ble det forbudt å bruke olje til oppvarming av husstander, og eventuelle nedgravde oljetanker må da saneres og fjernes.
Oljetankene skal tømmes, renses og erklæres gassfrie før de kan graves opp og fjernes. I enkelte tilfeller kan det søkes kommunen om å la tanken ligge. Dette er tilfeller hvor tanken ligger slik til at det ikke er gunstig å grave den opp. Slike tilfeller er dersom tanken ligge under veranda eller delvis i under grunnmur eller påbygg. Hvis det gis tillatelse til at tanken kan bli liggende skal tanken fylles med sand eller pukk.
Mer om nedgravde oljetanker finnes lenger ned på siden

Energiportalen:

Flå kommune har gjennom Buskerud fylkeskommune fått tilgang til energiportalen for sine innbyggere. Her er det mulig å beregne spart energibehov og sparte kostnader ved ulike energiforbedrende tiltak på bolig.
Tjenesten støtter dessverre ikke analyse av fritidsboliger.
www.Energiportalen.no


Nedgravde oljetanker

Flå kommune har vedtatt at forurensingsforskriftens kapittel 1 skal gjelde tanker både over og under 3200 liter i hele kommunen.
Forurensingsforskriftens kapittel 1 omhandler tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker. Kapittelet omfatter alle petroleumsprodukter med flammepunkt over 23 °C, det vil si olje, diesel, parafin osv. Kapittelet gir regler for kontroll, tilsyn og håndtering av nedgravde tanker.
I henhold til forurensingsforskriftens § 1- 8 er hovedregelen er at nedgravde oljetanker som tas ut av bruk skal tømmes, renses og graves opp. Kommunen kan i særskilte tilfeller gi tillatelse til at tanken fylles igjen etter at den har blitt tømt og renset. Slike tilfeller kan være at det er uforsvarlig å grave nærme grunnmur på hus eller at tanken er lagt under garasjeanlegg, det vil bli gjort en konkret vurdering i hvert tilfelle.
Oljetanker som tas midlertidig ut av bruk skal tømmes og sikres mot utilsiktet påfylling.


Forurensingsforskriftens kapittel 1

Flå kommune minner om at den som er ansvarlig for nedgravd oljetank plikter å i iverksette tilstandskontroll i henhold til forurensingsforskriftens §§ 1-5 og 1-6