Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Informasjon/saksgang angående montering av solcellepaneler i Flå kommune

Der reguleringsplaner tilsier annen taktekking enn solcellepaneler, må det søkes om dispensasjon fra planbestemmelsene.

Følgende regler gjelder for solcelleanlegg:

 • Søknad om dispensasjon må sendes Bygningsmyndigheten. Skal nabovarsles og begrunnes.
 • Solcellepanelene skal ha minst mulig reflekterende virkning
 • Solcellepanelene skal være svarte og ha matt overflate.
 • Dispensasjonsbehandlingen er ikke gebyrlagt.
 • Rask saksbehandling

For tiltak som ikke er søknadspliktige:

 • Solcellepanel som monteres på vegg
 • Dette gjelder for bygninger i hele kommunen, uavhengig om området er regulert eller ikke
 • Solcellepanelene skal ha minst mulig reflekterende virkning
 • Solcellepanelene skal være svarte og ha matt overflate.  

Tiltak som må unngås:

 • Montering av solcellepanel på frimark (på høyder, montert på stativ oppå hverandre).
 • Refleksvirkningen er større ved slike konstruksjoner, da det kan være ulike vinkler på monteringen av panelene.

Skjema for søknad om solceller på takflater (Fasadeendring).pdf