Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kontaktinformasjon

Ansatte:

Kjell Erik Østdahl – Teknisk sjef
Sven Harald Ness – Leder byggesak
Arne Hilde – Rådgiver byggesak
Sigrid Hauglann Grimeli – Plansjef
Jon Andreas Ask - Skogbruk og miljø
Arne Olav Mehlum – Driftsansvarlig VA
Knut Aavestrud – Kart/oppmåling, jordbruk

 

Vakttelefon

Vakttelefon for vann og avløp - Telefon  90832140