Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Medlemmer i råd og utvalg

Kommunestyre

Kommunestyrets medlemmer for perioden 2023-2027

Ordfører Merete Høntorp Gandrud (Ap)
Tlf.: 32 05 36 06 Mobil: 48 20 30 62
E-post:  merete.hontorp.gandrud@flaa.kommune.no

Varaordfører Tor Egil Buøen (BL)
Mobil: 91 19 96 37 
E-post: tor.egil.buoen@flaa.kommune.no 

Kommunestyrerepresentant Victor Gandrud (Ap)
Mobil: 94 87 84 14
E-post: v.gandrud@gmail.com

Kommunestyrerepresentant Marit Tollefsen (Ap)
Mobil:
95 94 31 72 
E-post:
martoll@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Karoline Seterstøen (Ap)
Mobil: 
94 97 64 02
E-post: karoline.ellingsberg29@gmail.com

Kommunestyrerepresentant Kjell Erik Østdahl (BL)
Mobil:
45 80 46 31 
E-post: keo57@outlook.com

Kommunestyrerepresentant Karen Johanne Gulsvik (BL)
Mobil: 91 56 74 64
E-post: karen.johanne@rovviltsenteret.no

Kommunestyrerepresentant Anders Olav Frydenlund (BL)
Mobil: 95 99 98 28
E-post: ande-o@online.no

Kommunestyrerepresentant Kristian Akervold (BL)
Mobil: 92 80 88 99
E-post: akervold@hotmail.com

Kommunestyrerepresentant Kristin Gullingsrud (BL)
Mobil: 97 70 44 88
E-post: kristin.gullingsrud@flaa.kommune.no

 

Vararepresentanter - Arbeiderpartiet

May Iren Natten Frydenlund

93 41 43 77

may.natten@gmail.com  

Truls Jørgen Gandrud

95 46 43 80

tigandrud@gmail.com 

Maria Vredenbregt

48 09 41 14

info@stavncamping.com

Shahd Albadwi

97 35 60 42

albadwishhd@gmail.com

Ellinor Frisenberg

91 34 00 27

ellifrisy@hotmail.com

Sandra S. Grøslandsbråten

96 04 62 25

sandra-sukanya@outlook.com

Mohamad Almohamad-Alhussein

96 68 45 04

 Alhusseinm432@gmail.com
 

Vararepresentanter - Bygdelista for Flå

Geir Vidme

91 74 02 82

geir.vidme@hotmail.com

Turid Lien Nordhagen

97 63 69 85

turid.nordhagen@bademiljo.no

Helene Myklebust Helle

41 19 28 91

hmhelle@hotmail.com

Arild Raaen

95 97 39 06

arild.raaen.sandaker@gmail.com

Morten Thornquist

90 28 77 45

mortenthornqvist@gmail.com

Cathrine Østdahl

93 02 59 28

cathrine_oestdal@hotmail.com

Turid Pettersbakken Østdahl

95 85 16 40

tostdahl@jeldwen.com

Vebjørn Støen

90 28 77 45

vebjorn.stoen@gmail.com

Ida Marie Eriksen

41 48 00 46

Idamarie911@hotmail.com

Vararepresentanter - Senterpartiet

Georg Robert Grimeli

45 16 00 40

georg.grimeli@gmail.com

Kari Stillingen Rapp

41 41 07 73

kari.rapp@flaa.kommune.no

Iver Kleven Hilde

95 72 50 52

iverkh@hotmail.no

Aud Marianne Eidal Berg

99395749

audmarianne@gmail.com

Even Rapp

91 16 73 29

even@turufjell.no

Sander Støa

90 89 48 29

Sander.stoa@outlook.com

Formannskapet

Formannskapets medlemmer for perioden 2023-2027

Ordfører Merete Høntorp Gandrud (Ap)
Tlf. 32 05 36 06 Mobil: 48 20 30 62
E-post:
merete.gandrud@flaa.kommune.no

Varaordfører Tor Egil Buøen (BL)
Mobil:
91 19 96 37
E-post:
tor.egil.buoen@flaa.kommune.no

Medlem Karen Johanne Storm Gulsvik (BL)
Mobil: 91 56 74 64
E-post: karen.johanne@roviltsenteret.no

Medlem Kristin Gullingsrud (BL)
Mobil: 97 70 44 88
E-post: kristin.gullingsrud@flaa.kommune.no

Medlem Steinar Andre Steinarsson (Sp)
Mobil: 91 87 48 30
E-post: steinarsson@hotmail.no

Fast utvalg for plansaker

Medlemmer av fast utvalg for plansaker for perioden 2023-2027

Leder Tor Egil Buøen (BL)
Mobil:
91 19 96 37
E-post:
tor.egil.buoen@flaa.kommune.no

Nestleder Kjell Erik Østdahl (BL)
Mobil:
45 80 46 31
E-post:
keo57@outlook.com

Medlem Turid Lien Nordhagen (BL)
Mobil:
97 63 69 85 
E-post:
turid.nordhagen@bademiljo.no

Medlem Marit Tollefsen (Ap)
Mobil: 95 94 31 72
E-post:
martroll@hotmail.com

Medlem Steinar Andre Steinarsson (SP)
Mobil: 91 87 48 30
E-post:
steinarsson@hotmail.no

 

Kontrollutvalget

Medlemmer av kontrollutvalget for perioden 2023-2027

Leder av kontrollutvalget:
Kolbjørn Ødegård (sp)
Tlf.:
97 13 08 41

Nestleder av kontrollutvalget:
Marit Pettersborg (Sp)
Tlf.: 93 43 71 98

Medlem av kontrollutvalget
Jørn Eirik Stavn (Sp)
Tlf.: 45 83 82 19

Medlem av kontrollutvalget:
Anders Olav Frydenlund (BL)
Tlf.: 95 99 98 28

Medlem av kontrollutvalget:
Marianne Vredenbregt (AP)
Tlf.: 48 09 41 14

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Medlemmer av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2023-2027

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Hanne Lunde

Anette Finnevolden

Tor Nøbben

Helge Øystein Medbøen

Mari Steinmoen

Bård Eidsvold Moen

Tor Egil Buøen

Karen Johanne Storm Gulsvik

Ellinor Frisenberg

 

Eldrerådet

Medlemmer av eldrerådet 2023-2027
Medlemmer Varamedlemmer
Tor Gunnar Sand Anne Aavestrud
Tore Endrerud Kjell Tollefsen
Torill Roe Martinsen Gunn Toril Ohnstad
Merete Gandrud Aud Marianne Eidal Berg
Kjell Erik Østdahl Geir Vidme
Ungdomsrådet 2024/2026
Shahd Adham Albadwi 
Nathalie Adriana Edvardsen
Kajsa Reiersgård Nilssen
Trym Vivelid Nilssen
Ahmad Adham Albadwi
Vebjørn Grimeli
Helle Marie Breivik-Nyli
Adrian Esteban Halstensen
Manhal Almohamad Alhussein

Valgt for to år.