Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Flå kommuneTV og lydfiler fra kommunestyremøter

Flå kommuneTV

Lydfiler 2021

23.06.2021

81-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

210623 - Flå-Kommunestyremøte.mp3

17.06.2021

Åpning og opprop-Kommunestyremøte.mp3

63-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

21-64 Meldinger-Kommunestyremøte.mp3

21-65 Deligerte vedtak_1-Kommunestyremøte.mp3

21-66 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser-Kommunestyremøte.mp3

21-67 Barnehagerute for 2021-2022-Kommunestyremøte.mp3

21-68 - Sats på Hallingdal – Regional omstilling-Kommunestyremøte.mp3

21-69 Valg av nytt styremedlem til Flå Sti og Sykkel AS-Kommunestyremøte.mp3

21-70 Søknad om forskuttering av spillemidler - bygging av nyttklubbhus-Kommunestyremøte.mp3

21-71 Søknad om næringstilskudd til boligprosjekt Tunnelen II -Nyte AS-Kommunestyremøte.mp3

21-72 Tertialrapport nr 1 2021-Kommunestyremøte.mp3

21-73 TSøknad om økning av bomavgiften på Stavnsvegen-Kommunestyremøte.mp3

21-74 Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll medavløpsanlegg-Kommunestyremøte.mp3

21-75 KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALEVIRKSOMHETER - COVID – 19 - 2-Kommunestyremøte.mp3

21-76 Detaljreguleringsplan øvre del av sykkelstiene 6 og 7 iGulsvikfjellet-Kommunestyremøte.mp3

77-21 77-21 Kommuneplanens samfunnsdel – Utlegging av planprogram til offentlig ettersyn-Kommunestyremøte.mp3

78-21 Detaljreguleringsplan for BFR39 Turufjell

Tilleggsak - partnerskapsavtale mellom Regionrådet og Viken Fylkeskommune-Kommunestyremøte.mp3

Protokoll-Kommunestyremøte.mp3

20.05.2021

Åpning og opprop-Kommunestyremøte.mp3

21-32-Meldinger til kommunestyret 29. april 2021-Kommunestyremøte.mp3

21-33-Delegerte vedtak april 2021-Kommunestyremøte.mp3

21-34-Delegasjon til valgstyret - Oppnevning av stemmestyre-Kommunestyremøte.mp3

21-36-Valg av styrerepresentant med vara til Hallingdal Kraftnett Holding AS og Hallingdal Kraftnett AS-Kommunestyremøte.mp3

21-37-Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet – Enklere Hytteliv AS-Kommunestyremøte.mp3

21-38-Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Michaela Akantisova-Kommunestyremøte.mp3

21-39-Søknad om midler til forprosjekt – uteområde Flåheimen-Kommunestyremøte.mp3

21-40-Utdeling fra infrastrukturfondet vår 2021-Kommunestyremøte.mp3

21-41-Kommunale kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19-Kommunestyremøte.mp3

21-42-Endring av stillingsomfang Teknisk-Kommunestyremøte.mp3

21-43-Endring av fartsgrense Heivegen og Heimoen-Kommunestyremøte.mp3

21-45-Detaljreguleringsplan BFR9 Turufjell-Kommunestyremøte.mp3

21-46-Oppstart av Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034-Kommunestyremøte.mp3

Protokoll-Kommunestyremøte.mp3

mars 2021

Åpning og opprop-Kommunestyremøte.mp3

Sak20_21-Mindre endring av regulerigsplan for hytteområde del av gnr18 bnr2 ved Flatvollen-Kommunestyremøte.mp3

Sak26_21-Delegerte vedtak marrs 2021-Kommunestyremøte.mp3

Sak27_21-Søknad om midlertidig lån til finansiering av bygging av klubbhus-Kommunestyremøte.mp3

Sak28_21-Barnevernvakt for Hallingdal krisesenter - Samarbeidsavtale Hallingdal Krisesenter-Kommunestyremøte.mp3

Sak29_21-Endring av selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon IKS - Økt låneramme-Kommunestyremøte.mp3

Ekstra sak-Kommunestyremøte.mp3

Protokoll og avslutting-Kommunestyremøte.mp3

februar 2021

åpning og inhabilitet-Kommunestyremøte.mp3

13_21_Meldinger til kommunestyret 25. februar 2021-Kommunestyremøte.mp3

14_21_Delegerte vedtak februar 2021-Kommunestyremøte.mp3

15_21_Søknad om fritak politiske verv-Kommunestyremøte.mp3

16_21_Søknad om fritak fra politiske verv-Kommunestyremøte.mp3

17_21_Søknad om fritak fra politisk verv i kontrollutvalget-Kommunestyremøte.mp3

18_21_Behov for desinfeksjonsutstyr i Flå kommune-Kommunestyremøte.mp3

19_21_Reglement for planutvalget-Kommunestyremøte.mp3

20_21_Plan 2020-2024 for eierskapskontroll-Kommunestyremøte.mp3

21_21_Plan 2020-2024 for forvaltningsrevisjon-Kommunestyremøte.mp3

22_21_Årsrapport 2020 for Kontrollutvalget-Kommunestyremøte.mp3

23_21_Undersøkelse om oppfølging av aktivitetsplaner ved Flå skole-Kommunestyremøte.mp3

24_21_Søknad om endring av Flå kommunes medlemsbeløp til FlåVekst-Kommunestyremøte.mp3

25_21_Reguleringsplan - breddeutvidelse Rv7 Ørgenvika-Lindelien-Kommunestyremøte.mp3

Protokoll-Kommunestyremøte.mp3


januar 2021

Åpning og informasjon-Kommunestyremøte.mp3

1-21-Meldinger til kommunestyret 201-Kommunestyremøte.mp3

2-21-Hallingdal forliksråd - valg av lekdommere og varamedlemmer-Kommunestyremøte.mp3

3-21-Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenesopplæringskontor i Buskerud IKS, datert 21.12.2020.-Kommunestyremøte.mp3

4-21-Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå opplæringskontor i Buskerud IKS, datert 21.12.2020._1-Kommunestyremøte.mp3

5-21-Innkjøp desinfeksjonsrobot-Kommunestyremøte.mp3

6-21-Hallingdal Kraftnett AS (HKN)-Kommunestyremøte.mp3

7-21-Deltakelse i Digiviken - Flå -Kommunestyremøte.mp3

8-21-Reglement for politiske utvalg-Kommunestyremøte.mp3

9-21-Delegeringsreglement - Flå kommune-Kommunestyremøte.mp3

10-21-Dispensasjon fra rekkefølgekrav i områdereguleringsplan-Kommunestyremøte.mp3

11-21-Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Flå kommune-Kommunestyremøte.mp3