Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vil du gifte deg på Flå Veksthus

I tråd med lovendringer vedtatt av Stortinget overføres vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. Fra nyttår får kommunene ansvar for gjennomføring av borgerlig vigsel.
Den nasjonale lovendringen gir automatisk vigselsmyndighet til ordførere og varaordførere i norske kommuner.

Fra 1. mars 2020 vil Skatteetaten lansere en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn.
Det vil dog fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn. Ikke-bosatte får fortsatt tilsendt vigselsattest (gitt at vi har en adresse på dem).

Informasjon - vigselsattest

Kommunal vielse - registrering

Veiviseren - Veien til ekteskapet

Personer med vigselsmyndighet i Flå

  • Ordfører Merete Gandrud
  • Varaordfører Steinar Andre Steinarsson

Hvem kan gifte seg hos oss?

Både bosatte i Flå og utenbygds kan bli viet.

Sermonien

Flå kommune tilbyr vielser på Flå Veksthus, kommunestyresalen. Vielsene kan finne sted på annet sted, men dette skal være godkjent på forhånd av den som foretar vielsen.

Fredager

Fast dato for vielser er første fredag hver måned kl 15.00, annet tidspunkt kan avtales jf reglement for vielser i Flå kommune.

Kostnad

Selve vielsen og benyttelse av kommunen sitt lokale på Flå Veksthus er gratis. Om brudeparet ønsker å benytte et annet lokale, må de sel bestille og dekke kostnadene. Det samme gjelder kostnader til pynt og kulturelle innslag.

Reglement for vielser i Flå kommune

Reglement for vielser i Flå kommune

VilkårVi må motta prøvingsattes fra dere før vi kan gjennomføre vielsen.

Før eksteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som gifter seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven.
Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder Skatteetaten en prøvingsattest, denne skal sendes sammen med søknadsskjemaet.

Her finner du lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) - Prøvingsattest

Kommunal vielse - registreringsskjema  (Innlogging med BankId)

Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest (Innloging med BankId)

Prøvingsattesten som blir utstedt er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen en inngår ekteskapet. Saksbehandlingstid hos Skatteeteten er 2-3 uker.
De som inngår ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Relevante lenker

Ekteskapsloven

Forskrift om registrering og melding av vigsel

Vedtak om borgarleg vigselsformular

Rundskriv om kommunale vigsler