Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Igangsatt planarbeid

Per i dag er det varslet oppstart for følgende nye reguleringsplaner:

• Trytetjern vest / Trøstheim
• Turufjell BFR1-2
• Turufjell BFR 15-16 Slåttemyrbekken
• Rv.7 x fv.2902 Veterkrysset
• Rv. 7 Lindelien-Kittilsviki
• Halllingporten m.fl. eiendommer
• Høgevarde HV13
• Områderegulering Høgevarde HV16 Heimseter
• Høgevarde HV19
• Høgevarde fritidspark
• Stavnslien (Lien – Kollenatten) hytteområde
• Gulsvik renseanlegg

Dersom ytterligere opplysninger om planene ønskes, ta kontakt på telefon 32 05 36 00 eller send en henvendelse til postmottak@flaa.kommune.no

De fleste planene under arbeid er også lagt inn i planarkivet, og omrisset av varslet planområde kan ses på www.kommunekart.com under Plan / Igangsatte reguleringsplaner.