Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Igangsatt planarbeid

Per i dag er det varslet oppstart for følgende nye reguleringsplaner:

 • Trytetjern vest / Trøstheim
 • Turufjell BFR1-6+8 Slåttemyrtjern
 • Turufjell BFR 15-16 Slåttemyrbekken
 • Rv.7 x fv.2902 Veterkrysset
 • Rv. 7 Lindelien-Kittilsviki
 • Halllingporten m.fl. eiendommer
 • Høgevarde HV13
 • Høgevarde HV16
 • Høgevarde HV17abc
 • Høgevarde HV19
 • Høgevarde fritidspark
 • Stavnslien (Lien – Kollenatten) hytteområde
 • Roppe bru

Dersom ytterligere opplysninger om planene ønskes, ta kontakt på telefon 32 05 36 00 eller send en henvendelse til postmottak@flaa.kommune.no

De fleste planene under arbeid er også lagt inn i planarkivet, og omrisset av varslet planområde kan ses på www.kommunekart.com under Plan / Igangsatte reguleringsplaner.