Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Igangsatt planarbeid

Per i dag er det varslet oppstart for følgende nye reguleringsplaner: 

 • Trytetjern vest / Trøstheim
 • Turufjell BFR27
 • Turufjell veg til BSA2
 • Turufjell BFR1-6+8 Slåttemyrtjern
 • Rv.7 x fv.2902 Veterkrysset
 • Rv. 7 Lindelien-Kittilsviken
 • Halllingporten m.fl eiendommer
 • Høgevarde HV13
 • Høgevarde HV16
 • Høgevarde HV17abc
 • Høgevarde HV19
 • Høgevarde fritidspark
 • Høgevarde sykkelsti 6 nedre del
 • Stavnslien (Lien – Kollenatten) hytteområde
 • Søndre Viki hytteområde

Dersom ytterligere opplysninger om planene ønskes, ta kontakt på telefon 32 05 36 00.

De fleste planene under arbeid er også lagt inn i planarkivet, og omrisset av varslet planområde kan ses på www.kommunekart.com under Plan / Igangsatte reguleringsplaner.