Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Gebyr - Landbruk

Gebyr - landbruk
Tjeneste Pris 2023
Gebyr for delingssaker etter jordloven kr 2.000,-
Konsesjonssaker  
Konsesjonssaker, enkle/kurante kr 2.000,-
Konsesjonssaker, andre

kr 5.000,-

Fellingsavgift for elg og hjort  
Voksen elg kr 580,-
Elg kalv kr 340,-
Elg ungdyr i bestandsplan kr 480,-
Voksen hjort kr 460,-
Hjort kalv kr 270,-