Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fiskekort

Fiskekort

Salg av fiskekort i Flå

Flå Elveierlag – Hallingdalselva (fra Roppe bru til kommunegrense mot Nes:)

Stavn Campingsenter - tlf.: 32 05 25 30

Flå Østre Grunneierlag:

Inatur – Flå Østre Grunneierlag

Oppdaterte priser finnes på inatur.no

Inatur - Reinsjøen

Inatur - Gaptjern

Inatur - Høgevarde

 

Stavn Langmark Fiskeforening:


Bestill fiskekort via SMS - klikk her for mer informasjon. 

 

Fiskeregler og fisketider

Barn under 16 år fisker gratis.

Allmenne regler om fiske etter innlandsfisk
Fisket etter innlandsfisk er regulert gjennom:

Lakse- og innlandsfiskeloven

Innlandsfiskeforskriften

I tillegg kan det gjelde egne regler for de områdene hvor det selges fiskekort.

Utdrag fra miljødirektoratets side om fiskeregler i ferskvann

Ved fiske etter innlandsfisk, må du huske:

  • At det ikke er tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst av gjedde), lyster eller lignende redskap, eller kunstig lys (unntatt for krepsefangst). Utover dette finnes det ikke generelle bestemmelser om redskapsbruk og fisketid, unntatt for kreps og elvemusling. Det er gitt lokale fiskeregler mange plasser (for eksempel i vassdrag med storørret).

  • At det er forbudt å bruke levende fisk som agn.

  • At fiske etter innlandsfisk i vassdrag, hvor det også går opp laks, sjøørret eller sjørøye, i utgangspunktet følger de samme reglene som gjelder for fangst av disse artene. I enkelte tilfeller er det gitt forskrifter med særskilte bestemmelser om fiske etter innlandsfisk i disse vassdragene.

  • Å kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.

Bestemmelser om fiskerett:

Der det ikke er salg av fiskekort har grunneier enerett til å fiske så langt hans grunn går.

Barns rett til å fiske:

Barn og unge under 16 år har rett til å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden fra 1. januar til og med 20. august.
Utenfor disse datoene må også barn og unge løse fiskekort.

Denne retten gjelder både i områder hvor det selges fiskekort, hvor unge har rett til å fiske vederlagsfritt, og i områder hvor det ikke selges fiskekort, hvor unger har rett til å fiske uten rettighetshavers tillatelse.

Fisketider:
Det er fastsatt fredningstider i noen områder i Flå.

Krøderen:
Fra 1. september til og med 31. oktober er det forbudt å sette garn nærmere elve- og bekkeos enn 50 meter. Samme periode er alt fiske i os og elv forbudt. Unntatt fra dette er osen mellom Hallingdalselva og Krøderen. 

Forskrift for fisket, Krødsherad og Flå

Flå Østre Grunneierlag:
For følgende vann er det fredningstid fra 15. september til og med 15. oktober:
S
punsetjern, Øyvatn, Kvitjern og Tolvtjern

I denne perioden er det ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt os.  

Fiskeregler Flå Østre Grunneierlag 

Høgevarde
Det er tillatt å fiske i tjernene hele året med unntak av perioden fra 30. september til og med 30. november. 

Fiskeregler Høgevarde 

Reinsjøen
Det er tillatt å fiske i perioden fra 16. mai til og med 31. august.
For nærmere regler kontakt Reinsjøen fiskeforening.