Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Åpen ild

En av de hyppigste årsakene til branner her i landet er bruk av åpen ild. Det er derfor viktig at vi er forsiktige med bruk av ild både utendørs og innendørs og forholder oss til de lover og regler som er vedtatt på dette området.
I tillegg bør vi ta en del generelle forholdsregler for å hindre at brann oppstår. Vi bør derfor merke oss følgende punkter og etterleve disse i våre daglige gjøremål.

Bruk av ild utendørs:

Det er forbudt å gjøre opp ild på en slik måte at det kan føre til brann. Dette er et generelt punkt i brannloven som sier litt om den enkeltes ansvar ved bruk av åpen ild.
Bruk av åpen ild (bråtebrenning, kaffebål m.m.) er ikke tillatt i utmark i perioden 15. april til 15. september.
Bråtebrenning eller annen brenning av hage- og jordbruksavfall må ikke utføres i eller i nærheten av tettsteder eller der røyken kan være til sjenanse for andre. Røyk kan føre til helse- og trivselsproblem, særlig for folk med asmaplager.
Brenning av produksjonsavfall er ikke tillatt. Slikt avfall må leveres til godkjent deponi.
Flatebrenning / brenning av hogstavfall i skogmark samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark skal ha en ansvarlig leder som skal ha utarbeidd en plan som sikrer at dette skjer på en forsvarlig måte. Det skal sendes melding til brannvesenet.

Bruk av ild innendørs:

Vær svært forsiktig med bruk av levende lys. Ikke plasser levende lys for når brennbart materiale.
Unngå bruk av brennbare lysestaker, lysmansjetter og lys i dekorasjoner.
Plasser aldri telys direkte på bord eller duk, men på noe som tåler høy temperatur. Bruk åpne telysholdere som gir god lufting, tette hodere vil kunne gi overoppheting og farlig oppflamming.
Forlat aldri et rom med brennende lys!
Legg deg aldri ned i senga, sofaen eller godstolen med en tent sigarett. Tøm askebeger forsvarlig.
Ved at flest mulig hjelper til med å huske på disse tingene, er vi alle med på å gjøre et godt forebyggende arbeid.
Brannsjefen