Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Stier og løyper

Oversikt over tilrettelagte turstier i Flå (sommer)

Vassfaret natursti

går gjennom det sentrale Vassfaret i Flå. Stien erca 16 km o ghar 20 informasjonstavler med tilsammen 38 plakater som beskriver vassfarets natur, geologi, planteliv, kulturhistorie, verneplanen for Vassfaret - Vidalen, skogbruk, jakt og fangst.

Veneli fjellskog- og kultursti

går i området rundt Venelisetrene. Stien gir informasjon om fjellskogens biologi og om skogens betydning i eldre tid. Gamle skogsredskaper er utstilt. Stien er 3 km og har 13 informasjonstavler med tilsammen 38 plakater.

Østevatn - Frisvatn kultursti

følger det gamle fløtningsvassdraget Øvstevatn - Langvatn - Buvatn - Frisvatn. Stien gir informasjon om områdets historie, eldre tid sin skogsdrift, tømmerfløtning, jakt, fangst og annen utmarksutnyttelse. Stien er 8 km og har 9 informasjonstavler med tilsammen 21 plakater.

Høgevarde - Gråfjell

Fra Gulsvik i retning Veteren kan du kjøre opp til Gulsviksetrene og ta en topptur til Høvevarde (1459 moh.), der du har utsikt til 1/5 av Norge. Videre derfra går det også en sti til Gråfjell (1466 moh.)

"Skogstiene i Flå" og "Turkart over Flå" kan kjøpes hos Flå kommune, servicekontoret, tlf 32 05 36 00.

Skiløyper

Løypene blir kjørt opp i helgene mellom jul og påske.

  • Blåfjell - Domfet - Raudfjell - Veneli - Damtjern - (med avstikkere i Sørbølsfjellet) - Skarsdalen - Solheimseter - Sørbølseter (denne løypa kommer inn fra oppkjørt løype i Nes).
  • Sørstølen - Grønlia - Saulifjellet og Grønlia - Øyvatn.
  • Rundløype fra Stormyrdammen - Ølløvsgjuvåsen i Sørbygda.
  • Kortere løyper rundt Tollefsrudsetrene
  • Brennåsen - Gulsviksetrene - Høgevarde
  • Eventyrløypa Reinsjøen - Haglebu - Gråfjell - Høgevarde - Norefjell (se kartet Norefjell - Eggedal) (denne løypen går helt fra Geilo).