Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Flåpakka

Dette er et fellesprosjekt mellom næringsliv og kommunen i Flå til det beste for Fløværinger. Fokuset er trivsel, møteplasser og folkehelse. Det er tilbud til aktiviteter som skal gjøre godt for helsa og være et sted hvor man treffer flere Fløværinger på tvers av alder og kjønn. Og ett lokkemiddel for å tiltrekke oss nyansatte i kommunen.

Bjørneparken

arrangerer åpen dag en gang i året. Da er det gratis for alle innbyggerne i kommunen. Følg med på deres hjemmesider for informasjon om når dagen arrangeres www.bjorneparken.no

Ursus

Treningssenteret på Flå som ligger i Thonhallen. Det koster kr 1000,- i året (=månedsavgift under kr 100,-). Det er noen enkle krav til oppførsel, følger du dem blir dette et bra sted å være. Denne avtalen får du ved å henvende deg til servicekontoret på Veksthuset.

Gratis trening for pensjonister

Hver mandag og onsdag fra 10.30–12.00 er det gratis for pensjonister å trene på Ursus. Trim for eldre der du trener ut fra eget nivå.

Alpinbakkene Høgevarde og Turufjell

gir ut gratis sesongkort til alle fra 0-17 år, mens de fra 18 år og oppover får halv pris. Du regnes som voksen fra det året du fyller 18. For å bruke dette tilbudet må du være medlem i IL Flåværingen og du må ha bostedsadresse i Flå kommune.  NB! Det er ulike tilbud og praksis for hvordan man henter ut og kjøper kort på de forskjellige stedene. Ta kontakt med den alpinbakken som er aktuell for deg for mer informasjon.

www.turufjell.no

www.hogevarde.no 

For medlemsskap i IL Flåværingen, se mer på nettsiden www.flaavaeringen.no


Vegbom Høgevarde, gratis passering

Dersom du har bostedsadresse i Flå, kjører du gratis gjennom bommen opp til fjellet. Send en epost til post@hogevarde.no med registreringsnummer på kjøretøy samt navn og adresse, så registreres du i bomsystemet. Må meldes på en ukedag senest to dager før passering.

Boligstøtte: 

Det kan søkes inntil 200.000 kroner i tilskudd pr. bolig, tilskuddet er 5% av bygge kostnad/kjøpskostnad. Tilskuddet blir gitt til førstegangs etablerere, til og med det kalenderåret søkeren fyller 35 år. I tilfeller hvor et par går til anskaffelse av bolig, er det nok at den som søker tilskuddet er førstegangsboligetablerer. Den/de som mottar tilskuddet må bosette seg i boligen. Hvis boligen selges eller fraflyttes innen 5 år etter dato for mottak av tilskudd, må tilskuddet tilbakebetales.

Svømmehall

Gratis bruk i fra høsten 2024 for alle ansatte og innbyggere.