Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Flå skytterlag

Flå skytterlag har ca 150 medlemmer, de fleste av disse er jegere.
Skytetider normalt fra 1. juni til 30 september (frem til elgjakten)
Banen er hovedskytebanen for Jakt og Fiskesenteret.

Laget har fire baner: 100m banen

Banen ble ferdigstilt i 2009 med 10 elektroniske skiver fra Kongsberg Mikro Elektronikk (KME). Skivene lagres tørt i et eget skivehus. Standplassen er moderne med støydemping. Skytingen ledes av standplassleder fra eget støydempet rom. Banen er knyttet opp i datanettverket for publikumsvisning.

I all vesentlighet er det jegere og jakt og fiskesenteret som bruker banen for trening og avlegging av jegerprøve.Det er også egne skiver for bruk av kal. 22 til ungdomsskyting.

200m banen

Som den første banen i landet kjøpte skytterlaget 8 elektroniske skiver fra KME tidlig på 90 tallet. Skivene fungerer utmerket enda og ved større stevner låner skytterlaget skiver fra andre skytterlag. Skivene heises opp fra grava ved hjelp av elektriske motorer, et system som er kopiert av flere fabrikanter og skytterlag. Standplassen er ikke støydempet enda, men fungerer utmerket. Banen er knyttet opp i datanettverket for publikumsvisning. Banen brukes mest av skytterlagets baneskyttere.

Elgbanen

Elgbanen har en datastyrt vogn der en blink av en elgfigur er montert. Treff overføres til standplass pr radio. Vogna kjøres etter en forhåndsinnstilt program som styres fra standplass. Skiva kan kobles opp mot datanettverket.

Bjørnepanen 40m

Elgbanen brukes også som bjørnebane der elgskiva byttes ut med en bjørnefigur. Holdet er ca 40m og det skytes fra egen standplass. Banen kjører eget program.

Innebanen 15m

Skytterlaget har en 15m innendørs skytebane på Flå skole. Den har 5 elektroniske skiver fra KME. Det er publikumsvisning i oppholdsrommet. Banen er i første rekke ment som et aktivitetstilbud til barn og ungdom, men også skytetrening for voksne.