Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vaktmester

Vaktmestertjeneste kan søkes av de som har et hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

  • Vaktmestertjenesten kan bestå av henting, bringing av tekniske hjelpemidler
  • Småreparasjoner i hjemmet (skifte pakninger, lyspærer el.l)
  • Ved funksjonshemming: Brøyting/strøing
  • Bære inn ved. (Vedhugging og kløyving vil ikke høre med i vaktmesters oppgaver.)

Priser

Timesats for hjemmehjelp/vaktmester er graderte etter inntekt.

Når det gjelder vaktmestertjenester benyttes satser som for hjemmehjelp for hjelp som gis i henhold til sosiale tjenester (funksjonell tilrettelegging i huset, nødvendig snømåking og vedkløyving). Ellers selvkost (f.eks. gressklipp, utvendig vedlikehold).

 

Inntektsgrense

Timesats hjemmehjelp

Inntil 2G kr   79,- 
2-3G kr 139,-
3-4G kr 216,-
4-5G kr 268,-
Over 5G kr 283,-