Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm skal bidra til at brukeren føler seg trygg i hjemmet og trygg på å få nødvendig hjelp i en krisesituasjon.

  • Trygghetsalarm er et servicetilbud fra Flå kommune
  • Trygghetsalarm tildeles etter en faglig vurdering av søkerens behov
  • Søkeren må selv ønske alarm 
  • Søkeren må ha innlagt telefon
  • Trygghetsalarmen virker innenfor husets vegger
  • Bruker må bære alarsmykket hele døgnet
  • Alarmen skal kun brukes dersom din situason er slik at du ikke kan benytte vanlig telefonoppringing for å tilkalle hjelp

Lev Vel Helse er mottak for trygghetsalarm og er betjent hele døgnet, og varsler 
omsorgstjenesten dersom det er behov for å ta kontakt med bruker.
Ved behov for utrykning vil hjelpen gå så raskt som mulig på dagtid, og snarest mulig og innen 1 time om natten (mellom klokken 2230 – 0730).

Søknad for trygghetsalarm

Priser

Trygghetsalarm i boliger utenfor Flåheimen: Leie kr 175,- pr måned.

Leie av nøkkelboks: kr 57,- pr måned

Trygghetstelefon beboere i Flåheimen: Leie kr 0,-. Bruker betaler for telleskritt