Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad gis til personer som tar på seg ekstraordinært omsorgsarbeid for funksjonshemmede, syke eller pleietrengende personer bosatt i kommunen.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad gis til personer som tar på seg ekstraordinært omsorgsarbeid for funksjonshemmede, syke eller pleietrengende personer bosatt i kommunen.

Ordningen er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6. Ordningen gjelder de som har særlig tyngende omsorgsarbeid og omfatter både gifte og andre frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for mindreårige barn. Omsorgsstønad blir gitt til den som utfører omsorgsarbeidet, men både den som gir og den som trenger omsorg har rett til å søke.

Søknadsskjema - Omsorgsstønad