Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis for funksjonsnedsettelse

Ledsagerbevis skal gi personen med funksjonsnedsettelse som har behov for bistand, samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år. Med funksjonsnedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

Hva er et ledsagerbevis?

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med en funksjonsnedsettelse som ventes å ha en varighet av minst 2 år. Med funksjonsnedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.
 
Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, dersom behovet er dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som er tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter. Høy alder er ikke nok for å kvalifisere for ordningen. For alle aldersgrupper er det en forutsetning at det foreligger en funksjonsnedsettelse som oppfyller varighetsvilkåret på minst 2 år.
 
Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune.

Hvordan søkes ledsagerbevis?

Søknadskjema om ledsagerbevis finnes på nettsiden eller fås på Servicekontoret til Flå kommune. Søkeren må skaffe tilveie 1 passfoto til beviset. Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.
 
Søknadsskjema - ledsagerbevis