Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis for funksjonsnedsettelse

Ledsagerbevis skal gi personen med funksjonsnedsettelse behov for bistand samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett.

Hva er et ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i eller nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

Hvordan søkes ledsagerbevis?

Søknadskjema om ledsagerbevis fås Servicekontoret. Søkeren må skaffe tilveie 1 passfoto til beviset.
Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.
 
Søknadsskjema - ledsagerbevis