Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tannhelsetjenesten

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Om lag 300 000 pasienter har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 

Prioritere grupper

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger og asylsøkere og innsatte i fengsel. De prioriterte gruppene har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven

Mer informasjon om hvilke pasientgrupper har rett til gratis tannhelsetjenester https://viken.no/tjenester/tannhelse/tannhelsetjenester/

Nytt tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer

Er du født i 2000 eller 2001? Nå får du 50 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune. 
Les mer om tannhelsetilbudet på viken.no

Klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksene betalende pasienter.

21-24 åringer får 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester

De som fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023, får 75 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene ut året. De som ønsker å benytte seg av tilbudet, må selv ta kontakt med sin nærmeste offentlige tannklinikk.

Les mer om det nye tannhelsetilbudet på viken.no

Tannhelsen en del av folkehelsen

En viktig oppgave for tannhelsetjenesten er å drive med helsefremmende - og forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Organisering

Tannhelsetjenesten har om lag 600 ansatte og 61 tannklinikker og ledes av direktør for tannhelsetjenesten. Fem seksjonsledere har ansvar for tannhelseområde nord, sør-vest, sør-øst, vest for Oslo og øst for Oslo.  

Tannlegevakten i Hallingdal:

  • Tannlegevakten er hos den tannlegen som har vakt. Telefon 99 35 15 55. Åpningstider: Lørdager og helligdager kl. 16.00–18.00

Pasienten må møte opp hos den enkelte tannlege som har vakt, d v s det kan være en tannlege i en annen kommune enn der pasienter oppholder seg.
Takst: i tillegg til ordinær betaling må pasienten betale helgetillegg.

Relevante nettsider:

https://viken.no/tjenester/tannhelse/tannskader/

https://viken.no/tjenester/tannhelse/slik-far-du-god-tannhelse/

https://viken.no/tjenester/tannhelse/tannhelsetjenester/tannbehandling-i-narkose.99120.aspx