Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tannhelsetjenesten

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Om lag 300 000 pasienter har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 

Prioritere grupper

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester og er den største pasientgruppen. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannhelsetjenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidssyke og uføre både i hjemmesykepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktninger og asylsøkere og innsatte i fengsel. De prioriterte gruppene har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven

Mer informasjon om hvilke pasientgrupper har rett til gratis tannhelsetjenester https://viken.no/tjenester/tannhelse/tannhelsetjenester/

Nytt tannhelsetilbud for 21- og 22-åringer

Er du født i 2000 eller 2001? Nå får du 50 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune. 
Les mer om tannhelsetilbudet på viken.no

Klinikker som har kapasitet tilbyr også behandling til voksene betalende pasienter.

Tannhelsen en del av folkehelsen

En viktig oppgave for tannhelsetjenesten er å drive med helsefremmende - og forebyggende tannhelsearbeid utenfor tannklinikkene, i samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjeneste, sykehjem, omsorgsinstitusjoner og bofellesskap.

Organisering

Tannhelsetjenesten har om lag 600 ansatte og 61 tannklinikker og ledes av direktør for tannhelsetjenesten. Fem seksjonsledere har ansvar for tannhelseområde nord, sør-vest, sør-øst, vest for Oslo og øst for Oslo.  

Tannlegevakten i Hallingdal:

  • Tannlegevakten er hos den tannlegen som har vakt. Telefon 99 35 15 55. Åpningstider: Lørdager og helligdager kl. 16.00–18.00

Pasienten må møte opp hos den enkelte tannlege som har vakt, d v s det kan være en tannlege i en annen kommune enn der pasienter oppholder seg.
Takst: i tillegg til ordinær betaling må pasienten betale helgetillegg.

Relevante nettsider:

https://viken.no/tjenester/tannhelse/tannskader/

https://viken.no/tjenester/tannhelse/slik-far-du-god-tannhelse/

https://viken.no/tjenester/tannhelse/tannhelsetjenester/tannbehandling-i-narkose.99120.aspx