Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Sorg- og kriseteam i Flå

Psykososialt kriseteam - Omsorg og støtte når krisen rammer

Psykososialt kriseteam gir omsorg og støtte til mennesker som har opplevd uventet død av nærstående i forbindelse med ulykker, akutt sykdom, barnedød, selvmord eller voldshandlinger  Dette gjelder også for rammede eller overlevende som har vært utsatt for traumatiske hendelser som naturkatastrofer, alvorlige ulykker eller voldshendelser. Kriseteamet kan være til hjelp også når ulykken har skjedd utenfor kommunen.

Psykososialt kriseteam består av representanter fra kommunelege, politi, prestekontor, psykisk helse, helsestasjon og Røde Kors

Det psykososiale kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet, og vil være en hjelp i en tidsavgrenset periode. Hvis en ikke ønsker kontakt med en gang, vil en fra teamet henvende seg på et senere tidspunkt for å tilby oppfølging.

Kontaktinformasjon:

Psykisk helsetjeneste
Tlf. 32 05 36 40/90 89 09 77

Kommunelege
Tlf. 32 05 36 27

Helsestasjon
Tlf. 32 05 36 22