Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Legetjeneste

Kommunelegen i Flå

Flå har tilbud om legetjenester ved Kommunelegekontoret i Flå.  Kontoret finner du på baksiden av Flå Veksthus, inngang nummer fem.
Legevakt i tiden fra 15.30 - 08.00  er organisert i et interkommunalt samarbeid ved Ringerike interkommunale legevakt.

Cecilie Rød Medbøen er nå tilbake på Flå legekontor.
Hun jobber tirsdager og onsdager.

Flå legekontor - Telefon 32 05 36 27
Åpningstid kl 08.30-11.30 og 12.45-15.00

Legevakt - Telefon 116117

Henvendelser for øyeblikkelig hjelp/legevakt blir besvart av Ringerike interkommunale legevakt.Ved akutt sykdom og skade kan man også kontakte alarmsentralen på medisinsk nødtelefon - 113
Ved inntak av giftig væske, planter o.l. ring Giftsentralen 22 59 13 00

Når du ringer 113 eller legevaktsentralen:

Ved telefonkontakt med medisinsk nødtelefon 113 eller legevaktsentral, er det viktig at du gir disse opplysningene:

  • Hvor ringer du fra? (Telefonnummer, adresse)
  • Hvem ringer? (Navn og fødselsdata)
  • Hva gjelder det? (Sykdom/skade. Haster det?)

Telefon for fritt sykehusvalg - 80 04 10 04

Ønsker du raskere behandling enn det ditt nærmeste sykehus kan tilby deg, kan du ringe og få opplysninger om andre sykehus i landet med kortere ventetid.
 

Transport til sykehus, røntgen m.v.

Alle som kan reise med offentlig kommunikasjon eller kjøre selv gjør det. Alternativt kan du benytte Helseekspressen. Den kjører daglige ruter til sentrale helseinstitusjoner. Helseekspressen kjører 2 ruter: Rute 1: Geilo - Ringerike sykehus - Radiumhospitalet - Rikshospitalet.
Rute 2: Geilo - Sykehuset Buskerud (Drammen) - Radiumhospitalet - Rikshospitalet
For bestilling av plass ring tlf 05515.
For mer informasjon www.pasientreiser.no

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.
Trenger du å vise frikortet, finner du det digitalt på helsenorge.no 
Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.
Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort

Mer informasjonpå finnes på helsenorge.no

Fastlegetelefon

Fastlegebytte via internett er nå kun tilgjengelig fra nettsiden minside.no. Bakgrunnen for dette er at Datatilsynet har bedt Helsedirektoratet om å styrke brukernes sikkerhet i selvbetjeningsløsningen på nettet. Nå logger du deg inn på Minside via http://www.norge.no/, finner du "Min fastlege" og "Bytte fastlege" under menyvalget Helse.

MinID er en felles innlogging til offentlige tjenester. Innloggingen krever fødselsnummer, PIN-koder fra Skatteetaten og et passord du lager selv.

Hvis ikke du har anledning til å bytte fastlege på internett:      
Ring Fastlegetelefonen: 810 59 500 Ha ditt fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer.