Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Koronavaksinasjon

Vaksineanbefaling for høsten 2023, vaksinetilbud, timebestilling og vaksinasjonsdatoer for Flå.

 Koronavaksinasjon

Vaksineanbefaling for høsten/vinteren 2023/2024

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose.

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke. Barn i risikogrupper fra og med 6 måneder til og med 4 år som ikke tidligere er vaksinert skal vaksineres med 3 doser.

Vaksinering med koronavaksine til de anbefalte gruppene før høst/ vintersesongen 23/24 vil starte opp samtidig som influensvaksineringen i starten av oktober.

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. 

For mer informasjon se:

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksineanbefaling-for-hsten-2023

Koronavaksinasjonsprogrammet

For generell informasjon om koronavaksinasjon til befolkningen se: Koronavaksinasjonsprogrammet: https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

Vaksinetilbud/timebestilling Flå

Koronavaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg. Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen for å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege. Det er mulig å bestille seg time via: https://timebestilling.remin.no/flaa, eller å bare møte opp i oppgitt tidsrom:

Koronavaksine og influensavaksine

Vaksinasjonsdatoer Flå legekontor

Tirsdagn 16. januar kl 09.00-10.00

Timebestilling: Ring telefon 32 05 36 00 om at du ønsker vaksinasjon og du blir tildelt time. 

Pneumokokk vaksine
Ta kontakt med legekontoret dersom du trenger denne eller har behov for oppfriskningsdose (anbefalt hvert 6.år)

Informasjon til deg på vaksinasjonsdagen:

Ikke møt opp til vaksinasjon dersom du har klare forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C. Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet om at du ikke kan møte.  

Informér vaksinatør: om tidligere dose(r) koronavaksine du har fått dersom du har gjennomgått koronasykdom og hvor lenge siden det var dersom du har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager.

Før vaksinasjon vil du bli bedt om å svare på noen helseopplysninger: Egenerklæringsskjema for koronavaksinering på flere språk: https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/  

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.