Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Koronavaksinasjon

Informasjon om mulighet for en 4. dose for personer over 80 år som ikke har gjennomgått Covid-19 sykdom

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi.

Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.
Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.
En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Koronavaksinasjonsprogrammet

Generell informasjon om koronavaksinasjon til befolkningen se: 
Koronavaksinasjonsprogrammet 

Hva skal du gjøre selv?

Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg. Vi oppfordrer alle til å ta vaksinen for å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege.

Dersom du bor eller oppholder deg i Flå kommune og ikke har fått tilbud om koronavaksine – ta kontakt med Flå servicekontor for timebestilling eller meld deg opp på time som beskrevet under «timebestilling»

Timebestilling:

Timebestilling gjøres ved å gå inn her: https://timebestilling.remin.no/flaa, svar på egenerklæringsspørsmålene og velg deretter time. Du får en SMS bekreftelse når du har valgt time.

Når du har fått time er det svært viktig at du møter opp. Er du forhindret fra å møte, må du gi beskjed om dette snarest på telefon 32 05 36 00.

Hvor foregår vaksinasjon?

Vaksineringen foregår ved Flå legekontor. Førstkommende vaksinasjonsdato er 24. mai