Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) i Flå kommune skal bidra til at pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester får tildelt koordinator og får tilbud om en individuell plan (IP). 

KE skal bidra til at

  • De ulike tjenestene sees i sammenheng
  • De ulike tjenesteyterne samarbeider
  • Det er kontinuitet i tjenesteytingen
  • Den enkelte tjenestemottaker får mulighet til å være med i planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene han/hun mottar.

Pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, deres pårørende eller tjenesteytere kan ta kontakt med KE.

Benytt skjema Melding til koordinerende enhet, eller ta direkte kontakt med KE.

Melding til koordinerende enhet

I Flå kommune er KE organisert innenfor enhet Helse og omsorg.

KE samarbeider med alle avdelingene innen helse og omsorg, fastlegene, spesialisthelsetjenesten, barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT, oppfølgingstjenesten, NAV og evt. andre ved behov.

Les mer om koordinerende enhet

Pålogging individuell plan:

Individuell plan