Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Betalingssatser helse- og omsorg

Hjemmehjelp/vaktmester

Timesats for hjemmehjelp/vaktmester er graderte etter inntekt.

Når det gjelder vaktmestertjenester benyttes satser som for hjemmehjelp for hjelp som gis i henhold til sosiale tjenester (funksjonell tilrettelegging i huset, nødvendig snømåking og vedkløyving). Ellers selvkost (f.eks. gressklipp, utvendig vedlikehold).

Inntektsgrense

Timesats hjemmehjelp

Inntil 2G kr   79,- (Maks kr 215,- pr mnd.)
2-3G kr 153,-
3-4G kr 237,-
4-5G kr 295,-
Over 5G kr 310,-
Vask av tøy
Vask av tøy
Månedsabonnement:
Vask av privattøy månedsabonnement kr 420,- pr måned
Matpriser

Kost

Månedsabonnement:
Kost månedsabonnement (frokost, mellommåltid, middag og aftens:
kr 3.150,- pr måned
Bare middag: kr 2.000,- pr måned

Enhetspriser pensjonister m.m.:
Frokost: kr 50,-
Middag pensjonister m.m : kr 100,- pr porsjon
Aftens: kr 50,-

Mat til pårørende/besøkende:
Middag: kr 135,-   

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm/telefon:

Trygghetsalarm i boliger utenfor Flåheimen: Leie kr 298,- pr måned. 
Dersom røykvarsel ikke er på lager, trekkes kr 60,- fra prisen.
Leie av nøkkelboks: kr 60,- pr måned