Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kosttilbud i Flå barnehage

Kosttilbud i Flå kommunale barnehage

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold. Barnehagen er ikke pliktig til å servere mat, men serverer mat to ganger i uken.

Kostpenger 

I Flå kommune er følgende satser for kostpenger som er foreldrebetalt:

5 dagers plass: kostpenger  kr 340,-

4 dagers plass: kostpenger  kr 272,-

3 dagers plass: kostpenger  kr 204,-

Kostpengene brukes til melk, frukt og grønt, brødmåltid og varmmat. Kostpengene tilsvarer 17 kr pr dag.

Barnehagen serverer melk, frukt og grønt og ettermiddagsmat hver dag. Tirsdag og torsdag bakes det brød som serveres sammen med pålegg og ett varmt innslag. En dag i måneden er det varmmat.

Slik jobber vi med måltidene

I Flå kommune er det ikke avsatt ekstra ressurser til å ha ansvar for matservering i barnehagen, det er en del av det pedagogiske opplegget til avdelingen. De eldste kan være mer deltagende og få erfaring med å kutte opp ulike matvarer, blande og bake sammen ulike ingredienser og få erfaring med å lage, servere og smake ulik mat.

Med de minste er det smak, syn og den taktile sansen som er i fokus under matlaging. Ved smøremåltid får barna øvd på å smøre sin egen mat, begrepslæring og den gode samtalen er i fokus.

Barnehagen har ett medansvar for at barna får i seg sunn og næringsrik mat den tiden de oppholder seg i barnehagen. Derfor har det stor betydning hva vi tilbyr av mat og hvordan vi gjennomfører måltidene i barnehagen. Barnehagen skal veilede foreldrene slik at medbrakt matpakke består av sunn og næringsrik mat, og matservering i barnehagen skal følge statens retningslinjer for mat og måltider.

  • God tid til måltidene, minimum 30 minutter.
  • Maksimum 3 timer mellom hvert måltid.
  • Voksne som tar aktiv del i måltidet og spiser sammen med barna.Aktive voksne som legger vekt på et godt fungerende og trivelig spisemiljø.
  • God hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat.
  • Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon, mye læring i et måltid.
  • Variert mat med ulike smaksopplevelser.
  • Mat og drikke med mye tilsatt sukker unngås.         
Måltidet som pedagogisk arena

Et måltid i barnehagen handler om mye mer enn å få maten i seg. Det er mye læring ved et måltid i barnehagen. Måltidet betyr samhandling og fellesskap og er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. Barn lærer av å se hverandre, de påvirker hverandre på godt og vondt også når det gjelder mat. Det er viktig med kompetente voksne som bevisst bruker måltidene som en pedagogisk arena, da blir måltidenes helhetlige verdi i barnehagehverdagen bedre ivaretatt.