Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Betalingssatser

Satser for betaling og moderasjoner

Oppholdsbetaling

Barnehagens oppholdsbetaling reguleres gjennom regjeringens statsbudsjett. 

Flå kommune følger regjeringens forslag til oppholdsbetaling av full plass. Det tas forbehold om at statsbudsjettet blir vedtatt.

Det kreves oppholdsbetaling for 11 måneder pr år.
Juli er betalingsfri.

Oppholdsbetaling 01.01.2024

Antall dager

Oppholds-betaling fra 01.01.2024-31.07.2024

Kost pr måned

5 dager

3.000,-

340,-

4 dager

2.850,-,-

272,-

3 dager

2.550,-

204,-

Kjøp av en dag

350,-

0,-

 

Antall dager i barnehagen Oppholdsbetaling fra 01.08.2024 Kost pr måned
3 dager kr 1.300,- kr 204,-
4 dager kr 1.400,- kr 272,-
5 dager kr 1.500,- kr 340,-
Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon i Flå kommune.

Satsene for søknad om moderasjonsordning reguleres gjennom regjeringens satser.

  • redusert foreldrebetaling
  • Gratis kjerneid for 2-, 3-, 4-, og 5-åringer
Kjøp av dag

Kjøp av dag i barnehagen koster 350,- pr dag. Det må være ledig kapasitet og tilstrekkelig personell i barnehagen den aktuelle dagen. Styrer avgjør spørsmål om eventuell ledighet.

Redusert foreldrebetaling

Ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten sin for barnehageplass. En familie eller husholdning som kan dokumentere en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt som er mindre enn 607.750,- (Januar 2022) jf. Siste skattemelding, kan søke om redusert betalingssats.

Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregistrertadresse som barnet.

Søknadsfrist 15.juni hvert år om du vil ha søknaden behandlet innen nytt barnehageår i august. Søknader mottatt etter 30.juni vil være gjeldende fra september.

Etter søknadsfristen blir søknadene behandlet fortløpende. Søknader mottatt før den 20 hver mnd. Vil være gjeldende fra måneden etter.

Søknad gratis kjernetid

Søknad om redusert foreldrebetaling

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5åringer

2, 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Fra 1.august settes inntektsgrensen for familier og husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn kr 583.650,- jfr. Siste skattemelding, kan søkes om redusert betalingssats.

 Det skal søkes om redusert betalingssats elektronisk.

Søknadsfrist er 15.juni hvert år om du vil ha søknaden behandlet innen nytt barnehageår i august. Søknader mottatt etter 30.juni vil være gjeldende fra september.

Etter søknadsfristen blir søknadene behandlet fortløpende. Søknader mottatt før den 20. hver mnd. vil være gjeldende fra måneden etter.

Søknad om gratis kjernetid

Søkere med rett til begge ordningene skal bare sende inn en søknad.