Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Barnehageplass

Barnehageplass

Søknadsfristen i hovedopptaket er 1.mars og blir annonsert i Hallingdølen og på kommunens Facebookside i begynnelsen av februar.

Søknad om barnehageplass i Flå kommune gjør du via Visma Flyt Barnehage Foreldreportal.  Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten, og det er anbefalt å benytte Google Chrome eller Firefox som nettleser. Nettleserne kan du laste ned gratis.

Dersom det blir søkt om deltidsplass må dagvalg markeres likt i både partall- og oddetallsuker. Dersom det er ulikt registrert er det dagvalget i partallsuka som blir lagt til grunn for søknaden.

Når du har fullført søknaden og sendt den, vil du motta en bekreftelse på e-post, og i din digitale postkasse – dersom du har det. For å svare på tilbudsbrevet om barnehageplass må du logge inn igjen i Foreldreportalen.

Søknadsskjema forbarnehageplass

Forå søke plass, endre eksisterende barnehageplass eller si opp plass.

Trykk her for å svare på tilbudsbrevet om barnehageplass.

Informasjon om barnehageopptak
Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av august det året som det blir søkt om barnehageplass. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av dem måneden barnet fyller ett år (jfr. Lov om barnehager §16)

Det blir benyttet elektronisk søknad for å søke barnehageplass i Flå kommune. Den elektroniske søknaden skal benyttes både i hovedopptaket (søknadsfrist 1.mars) og dersom det skal søkes om plass i løpet av barnehageåret. Dersom du har behov for hjelp, ta kontakt med servicetorget i Flå kommune, telefon 320 53 600.