Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Årsplan for Flå barnehage 2022-2023

Vår årsplan har som mål å være et arbeidsverktøy for ansatte, gi informasjon om hvordan vi jobber, og hvilke verdier og holdninger som er viktig for oss.


Vi har som mål å lage et pedagogisk miljø som ivaretar barns beste, og gir barnet gode mestringsopplevelser. Igjennom et anerkjennende pedagogisk miljø vil barn ha mulighet til å utvikle seg som individer med et godt selvbilde og selvtillit.

Relasjoner, inkludering og medvirkning er begreper vi setter høyt i barnehagen.

ÅRSPLAN 2023-2024 - Flå barnehage.pdf