Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Elevens skolemiljø

Opplæringslovens § 9a sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
Hvis du opplever at ditt barn ikke har det trygt og godt, vil vi at du skal ta kontakt med skolen gjennom kontaktlærer slik at tiltak kan iverksettes.

Les mer om elevenes rettigheter her: Skolemiljø