Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Rutiner ved sykdom

I utgangspunktet er det elevens allmenntilstand som avgjør om han/hun kan gå på skolen eller bør være hjemme.
Elever på skolen påvirkes av hverandres allmenntilstand, og det kan spille en stor rolle for hvordan hverdagen blir på skolen.
Smittefaren er stor på en skole. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldres skjønn.
Som hovedregel bør eleven være frisk nok til å kunne delta i normale aktiviteter i skolen, og eleven skal være feberfri. Man må også ta hensyn til smittefaren. Her er det forskjell på sykdommene.

Rådene nedenfor kan også gi deg en pekepinn når du skal avgjøre om du sender barnet på skolen eller ikke:

Symtomer og tegn:

Hoste og forkjølelse: Et barn med litt hoste eller forkjølelse kan gå på skolen. Hvis barnet også har litt høyere temperatur enn vanlig, frysninger eller er døsig, bør det holdes hjemme.
Hvis barnet har en mer alvorlig og langvarig hoste, ta kontakt med fastlegen din. Han eller hun kan gi veiledning om hvorvidt barnet skal være borte fra skolen eller ikke.

Feber: Hvis barnet har feber, skal det ikke gå på skolen.

MERK: før evt. Paracet. En tommelfingerregel er at barn kan returnere til skolen omtrent 24 timer etter at de begynner å føle seg bedre.

Utslett: Utslett kan være det første tegn på mange smittsomme sykdommer som vannkopper. Merker du at barnet har utslett, bør det ikke gå på skolen. Hvis det vedvarer - sjekk med fastlegen din før du sender barnet tilbake til skolen.

Hodepine: Et barn med litt hodepine trenger ikke være borte fra skolen. Hvis hodepinen er mer alvorlig, eller barnet har andre symptomer (som døsighet), bør ikke barnet gå på skolen. Kontakt fastlegen.

Oppkast og diaré: Ifølge Folkehelseinstituttet kan barn vende tilbake til skolen når de kjenner seg frisk. Fordi en kan skille ut smittestoff også etter at symptomene har gitt seg, er det ekstra viktig med god håndhygiene de første dagene etter at man har blitt frisk.

Magesmerter: Ved vedvarende magesmerter (mer enn 2 timer), bør barnet holdes hjemme.

Sår hals: Sår hals alene trenger ikke å holde et barn fra skolen. Hvis det er ledsaget av feber, skal barnet være hjemme.

Ved andre smittsomme tilstander som streptokokkinfeksjon, vannkopper, brennkopper (impetigo), osv. skal barnet holdes hjemme.


Sykdommer der barnet kan gå på skolen dagen etter igangsatt behandling:

  • Øyebetennelse
  • Halsbetennelse
  • Skabb
  • Ringorm

Kilder:

www.nhi.no

www.fhi.no